Forum Altaron.pl

Forum Altaron.pl (https://forum.altaron.pl/index.php)
-   Regulaminy (https://forum.altaron.pl/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Regulamin i zasady postępowania w grze (https://forum.altaron.pl/showthread.php?t=297)

Obles 23-04-11 14:36

Regulamin i zasady postępowania w grze
 
<table style="width: 100%; font-size: 10pt;"><tbody><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center; font-weight: bold;">I</td><td style="font-weight: bold;" colspan="3">Administracja i kary</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">1</td><td style="" colspan="2">w grze karę za złamanie regulaminu nałożyć mogą (dalej zwani jako administracja):</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">A</td><td style="">Mistrzowie Gry</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">B</td><td style="">Administratorzy Techniczni</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">C</td><td style="">Doradcy</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">2</td><td style="" colspan="2">przy każdym punkcie regulaminu dopisano jakie kary po kolei zostaną nałożone za jego złamanie,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">3</td><td style="" colspan="2">jeśli przy danym punkcie nie ma zdefiniowanej kary, znaczy, że ważna jest kara zdefiniowana w punkcie w hierarchii wyższym<sup>1</sup>,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">4</td><td style="" colspan="2">kary mogą ulec zmianie po uprzedniej zmianie regulaminu,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">5</td><td style="" colspan="2">kolejność kar podanych przy każdym punkcie może ulec zmianie, jeśli dany gracz nadmiernie łamie punkt,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">6</td><td style="" colspan="2">znaczenia kar:</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">A</td><td style=""><i>7,14,30</i> - liczba dni blokady konta,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">B</td><td style=""><i>DEL</i> - usunięcie konta,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">C</td><td style=""><i>N</i> - notatka (3 notatki są równoważne z blokadą konta na 7 dni),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">D</td><td style=""><i>U</i> - upomnienie gracza,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">E</td><td style=""><i>NL</i> - blokada imienia postaci, która wymusza jego zmianę.</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center; font-weight: bold;">II</td><td style="font-weight: bold;" colspan="3">Imiona postaci, nazwy klanów oraz nazwy rang</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">NL,NL+N,7</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">1</td><td style="" colspan="2">muszą być w liczbie pojedynczej<sup>2</sup>,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">2</td><td style="" colspan="2">muszą być poprawne ortograficznie<sup>3</sup>,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">3</td><td style="" colspan="2">muszą być w całości zgodne z płcią postaci, przykładem nicków niepoprawnych dla płci męskiej są: (np. Mały Ania, Brzydka Zocha), dla płci żeńskiej (np. Zenek Łopata, Okrutna Szewc),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">4</td><td style="" colspan="2">muszą składać się wyłącznie z rzeczowników, przymiotników oraz przyimków<sup>4</sup>,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">5</td><td style="" colspan="2">nie mogą być zlepieniem słów (np. Bardzolubiekotki, Twojastara, Gaciewkrate),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">6</td><td style="" colspan="2">nie mogą być wulgarne, zawierać wulgaryzmów (np. Kur*wski Miecio),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">7</td><td style="" colspan="2">nie mogą być seksistowskie, nawiązywać do seksu (np. Seksowna lala),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">8</td><td style="" colspan="2">nie mogą nawiązywać do nazw używek, ich slangowych określeń oraz nazw produktów (np. Blancik, Obalacz Jaboli, Pepsi, Tyskie, Tymbark Jabłkowy),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">9</td><td style="" colspan="2">nie mogą reprezentować sobą osoby, o której się mówi publicznie (np. Jarosław Kaczyński, Barack Obama),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">10</td><td style="" colspan="2">nie mogą być rasistowskie bądź w inny sposób łamać polskiego prawa (np. Czarny Zbieracz Bawełny, Pedo Bear),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">11</td><td style="" colspan="2">nie mogą być używane w celu podszywania się pod członków administracji,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">12</td><td style="" colspan="2">nie mogą obrażać innych graczy,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">13</td><td style="" colspan="2">nie mogą zawierać, naśladować, podszywać się pod nazwy innych postaci,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">14</td><td style="" colspan="2">nie mogą być w niewłaściwym formacie, rozumianym jako bezsensowne złożenie liter lub też umieszczenie w wyrazie trzech i więcej tych samych liter pod rząd. (np. Erdghf, Sialalalalala, Wielkiiiiiii Smokkk),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">15</td><td style="" colspan="2">muszą być stosowne w widzeniu administracji.</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center; font-weight: bold;">III</td><td style="font-weight: bold;" colspan="3">Podczas publicznych wypowiedzi w grze<sup>5</sup> (oraz w opisach klanów) zabronione jest:</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">U,N,7</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">1</td><td style="" colspan="2">spamowanie,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">2</td><td style="" colspan="2">wielokrotne wypowiadanie się na złych kanałach (przykładowo rozmowy na kanale pomocy),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">3</td><td style="" colspan="2">nadużywanie wulgaryzmów, obrażanie innych graczy,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">4</td><td style="" colspan="2">namawianie do łamania regulaminu gry,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">30,DEL</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">5</td><td style="" colspan="2">oferowanie sprzedaży, kupowania bądź wymiany przedmiotów, pieniędzy z gry czy kont za prawdziwe pieniądze bądź inne, nie należące do gry rzeczy (przykładowo za konto lub przedmioty do gry Tibia),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">7,30,DEL</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">6</td><td style="" colspan="2">w jakikolwiek sposób zdradzanie tajemnic gry, a w szczególności rozwiązań zadań,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">7</td><td style="" colspan="2">reklamowanie produktów i usług niezwiązanych z grą,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">7,30</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">8</td><td style="" colspan="2">propagowanie rasizmu, antysemityzmu, homofobii, szowinizmu, seksizmu oraz jakichkolwiek innych form dyskryminacji lub obrazy osób bądź grup społecznych.</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center; font-weight: bold;">IV</td><td style="font-weight: bold;" colspan="3">Podczas gry zabronione jest:</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">30,DEL</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">1</td><td style="" colspan="2">sprzedawanie, kupowanie bądź wymiana przedmiotów, pieniędzy z gry czy kont<sup>6</sup> za prawdziwe pieniądze bądź inne, nie należące do gry rzeczy (przykładowo za konto lub przedmioty do gry Tibia),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">7,30,DEL</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">2</td><td style="" colspan="2">udostępnianie konta w grze innym osobom oraz korzystanie z cudzego konta<sup>7</sup>,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">3</td><td style="" colspan="2">używanie oprogramowania ułatwiającego grę,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">4</td><td style="" colspan="2">korzystanie przez jedną osobę w tym samym momencie z więcej niż jednego konta,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">7,30,DEL</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">5</td><td style="" colspan="2">wykorzystywanie błędów znalezionych w grze<sup>8</sup> do:</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">7,30,DEL</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">A</td><td style="">kopiowania przedmiotów,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">B</td><td style="">powodowania awarii serwera gry,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">C</td><td style="">powodowania niestabilności serwera i narażania innych graczy na problemy z graniem,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">D</td><td style="">osiągania własnych korzyści w grze (powiększanie umiejętności, poziomu, majątku).</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">6</td><td style="" colspan="2">hackowanie graczy,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">DEL</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">7</td><td style="" colspan="2">wysyłanie linków mogących stanowić zagrożenie,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">7,30,DEL</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">8</td><td style="" colspan="2">całkowite blokowanie pomieszczeń związanych z zadaniami oraz całkowite i permanentne blokowanie graczy w strefach <i>non-pvp</i>,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">U,N,7</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">9</td><td style="" colspan="2">natychmiastowe wylogowywanie się po pojawieniu się członka administracji,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">30</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">10</td><td style="" colspan="2">zachowywanie się w inny sposób, który według administracji jest niedopuszczalny,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">7,30</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">11</td><td style="" colspan="2">niestosowanie się do poleceń Mistrza Gry bądź Administratora Technicznego,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">7,30</td></tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">12</td><td style="" colspan="2">symulowanie trybu warmode w celu wymiany doświadczenia,<sup>9</sup></td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">30, DEL</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">13</td><td style="" colspan="2">celowe teleportowanie się do miasta.</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">U, 7</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center; font-weight: bold;">V</td><td style="font-weight: bold;" colspan="3">Odwołania od kar</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">1</td><td style="" colspan="2">gracz może odwołać się od kary nałożonej przez administrację,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">2</td><td style="" colspan="2">odwołanie polega na założeniu tematu w specjalnie przeznaczonym do tego pod-forum,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">3</td><td style="" colspan="2">odwołanie musi mieć odpowiedni format (<a href="https://forum.altaron.pl/announcement.php?f=46">link</a>),</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">4</td><td style="" colspan="2">brak reakcji administracji na wiadomość nie upoważnia gracza do składania apelacji powtórnie lub wysłania jej następnej osobie uprawnionej,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">5</td><td style="" colspan="2">decyzja w takich sprawach jest zależna od administracji i nie podlega dyskusji.</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center; font-weight: bold;">VI</td><td style="font-weight: bold;" colspan="3">Postanowienia końcowe</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">1</td><td style="" colspan="2">przyznanie się na kanale publicznym do złamania regulaminu gry jest traktowane na równi z popełnieniem owego przewinienia i tak samo też karane,</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;"></td><td style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: center;">2</td><td style="" colspan="2">piąty z kolei ban za jakiekolwiek przewinienie jest zawsze równoznaczny z kasacją konta.</td><td style="width: 70px; font-style: italic; text-align: right;">&nbsp;</td></tr></tbody> </table><br /><br /><br /><table style="width: 100%; font-size: 8pt;"><tbody><tr><td style="border-top: 1px solid black; width: 20px; text-align: right; vertical-align: center;">1</td><td style="border-top: 1px solid black;">Przykładowo, jeśli pkt III.8 nie ma określonej kary, to kara jest taka sama jak dla pkt III.</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: right; vertical-align: center;">2</td><td style="">Nie dotyczy nazw klanów oraz rang.</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: right; vertical-align: center;">3</td><td style="">Z pkt. widzenia języka w którym są stworzone.</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: right; vertical-align: center;">4</td><td style="">Z pkt. widzenia języka w którym są stworzone.</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: right; vertical-align: center;">5</td><td style="">Publiczne wypowiedzi to wypowiedzi na kanale głównym, pomocy, czatu oraz handlu.</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: right; vertical-align: center;">6</td><td style="">Właścicielem konta jest osoba, która to konto założyła i tylko ona ma prawo do grania na nim.</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: right; vertical-align: center;">7</td><td style="">W przypadku korzystania z cudzego konta gracz korzystający otrzymuje karę na swoje konto główne.</td></tr><tr><td style="width: 20px; text-align: right; vertical-align: center;">8</td><td style="">Znaleziony błąd trzeba niezwłocznie zgłosić administracji.</td></tr><tr><td style="border-top: 1px solid black; width: 20px; text-align: right; vertical-align: center;">9</td><td style="">Dotyczy zarówno "ofiar" jak i "zabójców". Doświadczenie pozyskane w ten sposób będzie przywracane do poprzedniego stanu.</td></tr></tbody></table>


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tłumaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin