PDA

Zobacz pełną wersję : Changelog


Altrel
05-06-14, 01:24
Dodanie misji dziennych w gildiach duchownych, alchemików, elementalistów oraz nekromantów, które wykonywać można będzie co 24h.

Dodanie nowego czaru dla zwiadowców duchownych 'Odkrycie', pozwalającego ujrzeć niewidzialne potwory dookoła Gracza.

Dodanie destylatorów do rezydencji klanowych.

Naprawa błędu, przez który nie rósł bonus podczas snu w gildiach profesji oraz pod-profesji.

Osłabienie run na mniejszych poziomach magii, obrażenia rosną bardziej liniowo niż wcześniej.

Wzmocnienie czarów spontanicznych na niższych poziomach magii.

Wzmocnienie umiejętności 'odes kpiro'.

Usunięcie blokady na poziom magii, odpowiednie dostosowanie tempa jego wzrostu.

Wprowadzenie możliwości resetu PN oraz umiejętności u NPC Moradin, który dostępny będzie przez 30 dni, tylko dla Graczy, którzy założyli postacie przed aktualizacją oraz nie posiadają czerwonej czaszki. Resetu można dokonać tylko raz.

Zmiana zasady trenowania zręczności przy użyciu dwóch broni jednocześnie, obecnie rośnie analogicznie jak umiejętność siły, wymagane jest zadanie "blood hitów". Tempo przyrostu umiejętności zależy również od ataku używanych broni.

Zwiększenie skuteczności przyrostu umiejętności zręczności przy połowie ryb 2-5x, przy jednoczesnym usunięciu liczenia rzutów, w których nie udaje Nam się nic złapać.

Dodanie sadów owocowych w kilku miejscach mapy (chwilowo bez możliwości zrywania).

Wyłączenie obrażeń krytycznych w PVP.

Poprawki w stroju Zielarza.

Zmiana nazwy przedmiotu 'odłamki metalu' na 'metalowe śmieci'. (2 przedmioty posiadały tę samą nazwę).

Wyłączenie możliwości użycia czaru 'rago tote' jeżeli w tym czasie nie zaznaczamy Gracza/potwora.

Altrel
06-06-14, 01:30
Poprawa leczenia przy użyciu czarów 'hape tawis' oraz 'tapen tawis'.

Zwiększenie obrażeń zadawanych przez piaskowe hydry.

Zmiana wzoru na obrażenie zadawane przy użyciu dwóch broni, dla broni o ataku większym niż 20. Wcześniej: dmg = dmg * (0.45 + (zrecznosc-120)/80 * 0.25). Obecnie: dmg = dmg * (0.45 + (zrecznosc-90)/110 * 0.3)

Zmiana liczby PN otrzymywanych od Tomasza.

Poprawka serializacji przedmiotów o id 10190-10220. (Sprzęt Alchemiczny).

Zmiana 'Anulowano zaproszenie' na 'Zaproszenie zrealizowane' przy akceptowaniu zaproszenia.

Poprawka błędu z pomnikiem stojącym wertykalnie w misji duchownych w Raindar.

Zmieniono naliczanie siły z max(5,70-atk) na max(5,55-atk)

Jeśli używamy walki oburącz to limit opisany wcześniej, podobnie jak przy broniach 2-ręcznych jest *0.6.

Dodano naliczanie zręczności w sposób analogiczny do powyższego.

Szybkość naliczania w walce oburącz zmieniono z modulo 3, na modulo 2.

Zliczanie "blood hitow" inkrementuje się (zwiększa o 1) zawsze, niezależnie od powyższego.

Altrel
07-06-14, 00:34
Poprawka wypowiedzi brata Bogusława odnośnie pielgrzymki w okolice Ajsoru.

Dodanie czaru 'Odkrycie' do księgi czarów w dzienniku.

Naprawa niedziałającego przekierowania ze strony głównej do komentarzy z newsów.

Altrel
07-06-14, 22:37
Poprawa tekstu wyświetlanej na biało wiadomości, po użyciu świętego symbolu na pomniku w misji dziennej duchownych.

Poprawa błędu w czarze 'como olta', który powodował zadawanie obrażeń przez ten czar podczas użycia mikstur.

Zmiana liczby wymaganych przedmiotów 'krwawy kwiat' w misji dziennej alchemików z 7 do 5.

Zmiana liczby wymaganych przedmiotów 'mandragora' w misji dziennej alchemików z 20 do 5.

Dodanie przedmiotu 'mandragora' do łupu Strzyg (rzadko).

Altrel
11-06-14, 17:45
Usunięcie informacji o wymaganej umiejętności obrony tarczą do pełnego wykorzystania potencjału tarczy.

Naprawienie opcji 'oceń wątek' na forum.

Dodanie wyświetlania stroju 'Badacz' pod nickiem na forum. (Chwilowo jedynie w barwach podstawowych).

Poprawki na mapie - południowa część Wielkiego Kanionu Wulkanicznego, Gospodarstwo Trakoba.

Naprawa błędu, który powodował niewypadanie klucza z Orka Strażnika.

Altrel
12-06-14, 13:12
Zwiększenie obrażeń zadawanych przez duchownych ze świętości z 5% do 15%.

Usunięcie wyświetlania ikony '+', gdy mamy założony pełen zestaw oraz gry posiadamy przedmiot z wypełnioną wnęką.

Altrel
13-06-14, 22:48
Zmiana działania pierścienia siły, wcześniej dodawał umiejętność walki bronią dwuręczną obecnie dodawać będzie jak nazwa wskazuje - siłę.

Zmiana kolejności wyświetlania postaci w oknie logowania, jako pierwsza wyświetlana będzie postać główna, następne alfabetycznie.

Altrel
20-06-14, 00:05
Poprawa błędnie działających przekierowań do profili na stronie głównej.

Poprawa ikonek: S, JUMPTO, HIDE, ANAME, w edycji postów.

Altrel
28-06-14, 23:01
Naprawienie opcji zmiany e-maila.

Dodanie opcji zmiany właściciela nieruchomości w obrębie 1 konta.

Altrel
01-07-14, 00:33
Dodanie łuków: kompozytowy łuk, kompozytowy łuk ognia, kompozytowy łuk wody oraz kompozytowy łuk ziemi.

Dodanie kusz: czaplę, sójkę, orła, sępa, jastrzębia, kruka.

Dodanie możliwości sprzedaży nowych łuków/kusz u NPC.

Zwiększenie ataku wszystkich rodzajów bełtów.

Nieznaczne zwiększenie ataku wszystkich rodzajów strzał.

Zwiększenie prędkości ataku łuków.

Zmniejszenie prędkości ataku kusz.

Rozdzielenie poszczególnych rodzajów amunicji do różnych kusz.

Usunięcie możliwości używania czaru 'odes kpiro' oraz 'hape odes kpiro' podczas używania łuków.

Zmniejszenie poboru many czaru 'hape odes kpiro' u zwiadowców duchownych o ~35%.

Zmiana modyfikatora obrażeń w walce Gracz konta Gracz z 60% do 50%.

Dodanie zależności strat doświadczenia podczas omdlenia od posiadanych punktów PVP, za każde 10 pkt. Gracz będzie tracił o 1,2% więcej doświadczenia.

Dodanie strat umiejętności podczas omdlenia po przekroczeniu 30 pkt. PVP.

Dodanie zależności siły potwora (nieumarłych) oraz jego łupu o różnych porach dnia.

Dodanie wyświetlania poziomu zaawansowania mikstur, poziom profesjonalisty dla mikstur stworzonych przez alchemika o poziomie alchemii 100+ oraz poziom eksperta dla mikstur stworzonych przez alchemika o poziomie alchemii 150+.

Dodanie możliwości ustawienia 3 literowego TAGu klanu przez jego lidera, który to TAG wyświetlany będzie na kanałach publicznych. Wyświetlanie można włączyć/wyłączyć w opcje>konsola>pokaż TAGi w konsoli.

Naprawienie błędu ze strefą ochronną w wieży Erazmusa.

Dodanie strefy ochronnej w 'Karczmie Po Drodze'.

Dodanie możliwości nabycia miotanych noży u NPC Montaron za 30 miedziaków/szt.

Zmniejszenie wagi miotanych noży z 5.00 do 1.00 uncji.

Zmienienie redukcji obrażeń przy użyciu czaru 'kostelnaar" z 50% do 70%.

Zmienienie wzoru odpowiedzialnego za czas trwania czaru 'como lefa'.

Dodanie możliwości używania Tizon podczas walki oburącz.

Naprawienie błędu powodującego utratę pokoi w Grand Hotel Licor.

Zmienienie pojemności skrzynki na listy z 50 na 36 pól (limit wyświetlania pól w kliencie).

Przetłumaczenie anglojęzycznych tekstów w kliencie: 'has logged in' oraz 'you are permanently ignoring players' na ich polskie odpowiedniki.

Usunięcie mylącej informacji o dodatkach w oknie wyboru wyglądu postaci.

Usunięcie nieaktualnych zapisów o banach związanych z system PVP z regulaminu.

Dodanie wyświetlania brakujących przedmiotów u NPC w zadaniu 'Czas Zbrojeń'.

Naprawienie tekstów jak i mechaniki u NPC Longinus oraz Ryleh.

Naprawienie reakcji Grabarza Anastazego na słowo 'wskazówka' podczas wykonywania jego misji.

Zmienienie poziomu wymaganego do zakupu czaru 'hape tawis' - 20 poziom.

Dodanie utraty czasu bonusu doświadczenia, gdy polujemy w aktywnej drużynie w celu wyeliminowania błędu, który powodował, że blokerowi w/w bonus nie ubywał.

Naprawienie błędu z nieumierającymi przyzwańcami (nieumierające potwory).

Zmienienie działania zwojów dystansowych, od teraz zwiększać będą atak, nie jak wcześniej celność.

Dodanie nowych książek w bibliotekach w Gildiach Profesji.

Zmienienie współczynników przyrostu alchemii (przyspieszenie) przy użyciu kostki transmutacji.

Poprawienie błędów występujących w serializacji danych postaci, zadań oraz przedmiotów.

Dodanie nowych zadań na Archipelagu Licor.

Zwiększenie prawdopodobieństwa na łupy pozostawiane przez przeciwników na Południowych Rubieżach.

Poprawki pomniejszych błędów na mapie.

Naprawienie błędu związanego z naliczaniem statusu szlacheckiego postaciom w grze, który powodował niemożność latania na Ankardię, gdy Gracz posiadał niecały 1 dzień statusu.

Altrel
06-07-14, 00:06
Zmiany na mapie przy grobach do misji dziennej nekromantów.

Naprawienie błędu powodującego niespadanie przedmiotów o północy.

Naprawienie błędnego wyświetlania poziomu, który Gracz posiadał w czasie omdlenia w zakładce Postacie.

Altrel
12-07-14, 02:08
Poprawienie dialogów NPC: Robin (poziomy czarów), Eliza (powtórzenie), Cecylia (zbędne strzałki), Janina (błędna nazwa przedmiotu), Eugeniusz (dialog odnośnie karawany do stacji krosnoludów).

Poprawienie MOTD odnośnie pierwszego Gracza, który osiągnął 100 poziom na Licor.

Poprawienie błędnego naliczania ładunków w amuletach pełnej ochrony.

Poprawienie błędu powodującego nienaliczanie ilości pokonanych wrogów na arenie w obozie szkoleniowym oraz błędu powodującego przypisanie areny treningowej jako punktu "respawnu", gdy zostawaliśmy na niej pokonani.

Altrel
22-07-14, 00:42
Naprawienie błędu powodującego nienaliczanie punktów PVP, gdy Gracz zabijany był przez przyzwańców.

Altrel
25-07-14, 14:36
Naprawienie błędu pozwalającego na wrzucanie przedmiotów do interfejsu rozdawania punktów nauki.

Altrel
26-07-14, 00:26
Zmiany w NPC Fenrir, Jan, Woland oraz Edward, zajmujących się ładowaniem różdżek i kosturów. Ładowanie nie będzie powodować utraty bonusów.

Altrel
30-07-14, 23:35
Poprawienie błędów w dialogach NPC: Bonawentura, Rolf, Urd, Montaron.

Zmiana systemu zaliczania zabitych potworów/bossów w misjach: Ideowa Zaraza, Przymierze Z Konkwistadorami, Przymierze z Bagnami, Misje Rohinama, Rekomendacja Mścisława, Osoba Kontaktowa, Chwalebna Walka, Runa Pierwotnego Światła, Południowe Rubieże - zagajnik.

Naprawienie błędu, który powodował, że po zjedzeniu nieograniczonej liczby ryb Nasza postać mogła być najedzona cały dzień.

Altrel
01-08-14, 00:01
Wymienienie na całej mapie przedmiotów 'kompozytowy łuk Ulryka' na 'kompozytowy łuk'.

Altrel
06-08-14, 01:08
Wprowadzenie usuwania informacji o poniesionych klęskach postaci po upływie 30 dni od ich daty.

Naprawienie błędu w misji Rohinam 3a, który w niektórych przypadkach powodował nienaliczanie zabitych potworów.

Dodanie możliwości rozładowywania zaczarowanych Halnych za pomocą czaru 'afel unar'.

Zmienienie liczby krasnoludów oraz szeregowców wymaganych do zabicia w misji 'Ideowa Zaraza' (w obu przypadkach do 600). Poprawienie wpisów w dzienniku.

Altrel
08-08-14, 00:51
Zmienienie nazwy potwora 'Robak' na 'Żuk'.

Poprawienie dialogów NPC Cyrus (religia), Jurij (Ideowa Zaraza), Kasper (zakon), Brat Maurycy (organy).

Zablokowanie możliwości użycia młotków absorbujących na przedmiotach niebędących częściami ekwipunku.

Poprawienie wpisów w dzienniku odnośnie Przejrzystego Pomiotu.

Altrel
09-08-14, 00:53
Przeredagowanie tekstów w formularzach wypowiadania/przyjmowania trybu wojny.

Altrel
15-08-14, 01:30
Spolszczenie skrótów miesięcy widniejących w datach rejestracji pod nazwą konta na forum.

Spolszczenie nazwy kalendarza: Default Calendar -> Kalendarz Domyślny.

Zmiana koloru czcionki przy objaśnieniach danych ikon na poszczególnych forach: "Forum zawiera nowe posty, Forum nie zawiera nowych postów" oraz w oknie wysyłania prywatnych wiadomości: "Nieprzeczytane wiadomości, Przeczytane wiadomości, Wiadomości z odpowiedziami, Przekierowane wiadomości".

Dodanie możliwości sprawdzenia wyglądu nieruchomości po jej wyborze (uprzednio tylko miniatura).

Zmiana nazwy przedmiotu 'ekstrakt z muchomora' -> 'ekstrakt z muchomorka'.

Poprawienie dialogów NPC Kowal Szymon.

Dodanie możliwości niszczenia przedmiotu 'Roślina Doniczkowa' przy użyciu oręża.

Altrel
18-08-14, 00:48
Dodanie możliwości sprawdzenia statusu online/offline członków danego klanu w jego przeglądzie.

Altrel
19-08-14, 10:19
Naprawienie błędu z liną przy wejściu do świątyni Dorafsa.

Altrel
20-08-14, 00:36
Ograniczenie liczby znaków w rangach klanowych do 40.

Altrel
21-08-14, 12:59
Naprawienie błędu umożliwiającego "farmienie" doświadczenia oraz punktów nauki, skasowanie kont, które z niego korzystały.

Altrel
26-08-14, 00:57
Dodanie możliwości sprawdzenia liczby aktualnie posiadanych punktów nauki za pomocą zwrotu 'punkty nauki' u NPC Tornam w rejestrze miejskim Neolithu.

Altrel
27-08-14, 01:26
Poprawki na mapie (głównie dotyczące stref bezpiecznych Neolith/Ankardia).

Altrel
30-08-14, 00:08
Poprawki w przyzwańcach, które jako zwykłe potwory nie atakują Graczy.

Poprawki w zadaniu 'Mój przyjaciel niedźwiedź'.

Altrel
04-11-14, 18:50
Poprawienie niedziałających avatarów.

Altrel
07-01-15, 00:37
- Poprawienie błędów graficznych w efektach, elementach otoczenia i strojach (głównie różowych pixeli).
- Liczne poprawki w mapie.
- Poprawienie błędów w dialogach NPC.
- Poprawienie zadania, które zleca Kowal Szymon (wymaganie posiadania listu).
- Poprawienie czarów typu unar, które nie działały, gdy zaznaczony przeciwnik znajdował się w odległości większej niż 1 kratka od Naszej postaci.
- Poprawienie wpisu w dzienniku odnośnie czaru 'Potrójny Wzmożony Ostrzał'.
- Poprawienie zadania 'Wsparcie: Elfowie Ankardii'.
- Dodanie możliwości wysyłania paczek do domów po wykonaniu pewnego zadania.
- Poprawienie opisów mikstur tworzonych przez alchemików/Usunięcie opisów z naczyń pozostałych po użyciu mikstur.
- Naprawienie możliwości czarowania/rozładowywania w mocniejszych broniach.
- Zmiana wymagań dla czaru kamienny deszcz z 30 na 35 poziom.
- Dodanie możliwości użycia czaru 'Kostelnaar' podczas gdy mamy użyty czar 'Como Lefa'. Użycie 'Kostelnaara' anuluje efekty 'Como Lefy' jednocześnie nie resetuje czasu jaki należy odczekać pomiędzy kolejnymi użyciami tego czaru. Analogicznie w drugą stronę.
- Zmiana mechaniki obrażeń zadawanych przez nieszczelne rury w 'Mechnicznej Rezydencji' oraz wodne gejzery na przeszłości tak, by nie omijały pierścieni magicznej tarczy.
- Dodanie szpadla i liny do ekwipunku, który otrzymujemy po pominięciu samouczka.
- Modyfikacja nagrody od NPC Wilhelm w misji 'Czas Zbrojeń'.
- Poprawienie błędu, który powodował pokazywanie pierścieni posiadających sekundę do końca działania jako pełne mocy.
- Naprawienie błędu przez który 'odes kpiro' i 'hape odes kpiro' kontynuowały atak po zamknięciu drzwi.
- Zmienienie mechaniki stosów kamieni, aby można je było odkopywać jedynie przy użyciu kilofa.
- Dodanie możliwości wyłowienia z wody krewetek i miedziaków oraz dodanie możliwości wykopywania robaków z ziemi (jedynie z tej o bagnistym wyglądzie).
- Poprawa błędu, który umożliwiał wbijanie alchemii przy użyciu 1 pierścienia/amuletu.
- Poprawa błędu, który uniemożliwiał ulepszanie mistycznego miecza.
- Poprawa błędu powodującego zbyt szybkie ubywanie bonusu doświadczenia.
- Dodanie wpisu o misji dziennej w Bekalelu do dziennika.
- Otwarcie areny treningowej stworzonej przez magów. Zamknięcie areny w obozie szkoleniowym.
- Zmiany w antagonistycznych obozach elfów i inkwizytorów na przeszłości tak, aby każdy miał dostęp do obydwu typów potworów.
- Dodanie nowego bossa pradawych elfów - Vaenosir'a.
- Dodanie możliwości zaczerpnięcie napojów z beczułek piwa/wina.
- Poprawienie niedziałających polskich znaków w krótkich wiadomościach na forum oraz poprawienie pl znaków w nazwach miesięcy urodzin.
- Dodanie zapisów regulaminu: IV.5.D oraz VI.2

Altrel
13-03-15, 17:09
Poprawienie dialogów NPC.
Poprawienie błędów mapy.
Poprawienie łączenia amuletów pełnej ochrony w kostce.
Poprawienie błędu nierozkładających się ciał niedźwiedzi po wycięciu łap.
Poprawienie błędu umożliwiającego wyjmowanie nieograniczonej liczby amuletów energii w zadaniu Dywersant.
Poprawienie błędu umożliwiającego wchodzenie nieograniczonej liczby razy do komnat Kamiennosercego oraz Medulina.
Poprawienie nazw NPC, w których nie wyświetlano polskich znaków.
Zmiana zasady ubywania bonusu, będzie ubywał zawsze, gdy postać będzie zyskiwała doświadczenie.
Poprawienie wyświetlania komunikatów o bossach: Czarny Smok, Sergiej, Poltergeist, dodanie komunikatu o bossie: Vaenosir.
Dodanie potworów: Upiór, Ptasznik.
Dodanie terenów: Ziemie rodu herbu Złotej Podkowy, Kanion Kobarta.
Poszerzenie terenów: Zachodnie ziemie Bekalelu, Akweny Południa.
Zmniejszenie zależności prędkości poruszania postaci od obciążenia.
Ustawienie stałej wartości many pobieranej przed czar 'hape odes kpiro' (130).
Zmniejszenie modyfikatora obrażeń dla drugiego i trzeciego bełta w czarze 'hape odes kpiro' (zwiększenia sumarycznych obrażeń).
Ustawienie maksymalnej liczby wnęk dla poszczególnych przedmiotów - zestaw skórzany (brak), zestawy od zwiadowcy do mosiężnego (1 max), zestawy od królewskiego do złotego (2 max *nie dotyczy skrzyń), zestawy od świętego do przeklętego (min 1, max 3).
Ustawienie minimalnej liczby wnęk dla przedmiotów ze skrzyń (2).
Przywrócenia wymagań poziomowych dla zestawów, broni oraz run ofensywnych i wspomagających typu 'runa ściany mocy'.
Zablokowanie możliwości wciągania potworów oraz ludzi przy użyciu liny.
Usunięcie możliwości wyłowienia przedmiotów wielkogabarytowych typu paczki, amfory, pieńki i inne, które pozwalały na zmianę pięter/nie dały się ponownie wrzucić do wody.
Zmiana wartości obrażeń zadawanych przez wszystkie rodzaje pocisków, czar krąg śmierci.
Zmiana wartości leczenia czarów 'tawis', 'hape tawis', 'tapen tawis'.
Nieznaczne zmniejszenie redukcji obrażeń przy użyciu tarcz.
Zmiana współczynnika redukcji obrażeń zadanych w pancerz u wojowników z 2.4 do 2.1.
Zmiana współczynnika maksymalnej redukcji obrażeń przy użyciu pierścieni magicznej tarczy z wcześniejszych 20% do 12%.
Zmiana bonusu do wykorzystania mikstur przez alchemika z 15% do 10%.
Zmiana bonusu do obrażeń punktowych zadawanych przez nekromantę + alchemika z 15% do 10%.
Dodanie czaru dla maga nekromanty 'visko luso', który za 80 punktów many i 20 dusz tchnie ich energię życiową w towarzysza. Jest to umiejętność, która nie zwiększa swojej wartości wraz z poziomem magii, 20 dusz posiada równowartość +/- 500 życia.
Poprawienie błędu umożliwiającego uzyskanie bonusu od przedmiotów, których nie mieliśmy założonych z powodu braku udźwigu.
Dodanie kilku prostych zadań.
Dodanie nowych NPC.
Zmiany wartości bonusów mikstur drugiego (4) i trzeciego (8) kręgu.
Wyłączenie redukcji PN otrzymywanych po przekroczeniu 300 poziomu.
Zmiana łamliwości puginałów na 80%.
Zmniejszenie zasięgu emitowania światła w przedmiocie pochodnia Armanda.
Zmiany w łupach potworów: Żywiołak Energii, Czarnoksiężnik, Bagienna Hydra, Wąż Wodny, Łotrzyca, Boruta, Amok, Plugastwo.
Zmiana maksymalnej liczby otrzymywanych punktów pvp za pokonanie Gracza z 5 do 3.
Wprowadzenie dużych sakiewek, w których można gromadzić złoto.
Ograniczenie wypadalności elementów uzbrojenia oraz broni i zastąpienie ich miedziakami.
Zastąpienie miedziaków w potworach małymi sakiewkami.
Poprawienie błędnych storage przypisywanych postaci po opuszczeniu samouczka.
Spowolnienie tempa zdobywania umiejętności poprzez trening.
Zmiana liczby PN wymaganych na dany skill.
Zmiany w czarach, gdy używamy 2 broni jednoręcznych, następują 2 uderzenia, które są wyliczane z władania bronią jednoręczną i redukowane przez zręczność.
Usunięcie możliwości wyszukania Gracza, gdy nie znamy Jego pełnego nicku.

Altrel
16-03-15, 19:08
17.03.2015

- Poprawienie dialogów NPC Tiana oraz NPC Cyryl.
- Zrewidowanie ilości miedziaków wypadających z Dicerosów, Bagnów, Konkwistadorów, Wampirów.
- Zmniejszenie siły Konkwistadorów/Bagnów.
- Ograniczenie liczby potworów tworzonych przy użyciu runy ożywienia zwłok do 3. Usunięcie możliwości stworzenia przy jej pomocy Ghula i zastąpienie go Truposzem (szansa 1 na ~400 run).
- Ograniczenie liczby osób mogących zalogować na 1 kratce do 5.
- Włączenie możliwości wciągania potworów/Graczy na wyższe piętro przy użyciu liny. (Wyeliminowanie ryzyka wystąpienia debugów klienta).
- Dodanie możliwości wyciągania pieniędzy z dużej sakiewki (100 co użycie) oraz dodanie działania sakiewki, gdy jest umieszczona w miejscu na strzały.

Altrel
18-03-15, 18:11
19.03.2105

- Zrewidowanie łupów pozostawianych przez Nekromantów.
- Dodanie Trollom Twardzielom wykrywania niewidzialnych.
- Dodanie komunikatów o ilości wpłacanego do dużej sakiewki złota.
- Dodanie możliwości zepsucia dużej sakiewki podczas wyjmowania złota (5% szans).

Altrel
19-03-15, 18:11
- Ograniczenie maksymalnej liczby domów licytowanych z jednego konta do 1, w momencie, gdy Gracz zostanie przebity również nie może licytować innego domu, może jedynie ten jeden konkretny, którego licytację rozpoczął. Licytację innego domu może rozpocząć dopiero po zakończeniu poprzedniej licytacji.

Altrel
21-03-15, 21:24
22.03.2015

- Naprawienie run podpalenia, zatrucia, porażenia, odparcia zła, masowego podpalenia, masowego zatrucia oraz masowego porażenia. Poza nakładaniem efektu (poprawne działanie) zadawały obrażenia podobne/większe od run pocisków, burzy, kuli ognia, gradobicia. Od teraz nie będą zadawać obrażeń w chwili uderzenia, a jedynie nakładać efekt na cel.

Altrel
22-03-15, 14:16
- uruchomiona została możliwość przenoszenia zakupionych i nieaktywowanych pakietów statusu szlacheckiego. Dostępna jest na stronie http://altaron.pl/premium/index. Funkcjonalność dostępna jest jedynie dla statusów zakupionych po jej wprowadzeniu.

Altrel
24-03-15, 21:09
- Wyłączenie (przeniesienie w inną lokację mapy) NPC Eliza w dniach 24/25.03.2015.
- Zrewidowanie łupów pozostawianych przez Umarłe Mnichy.

Altrel
27-03-15, 19:05
- Z powodu licznych zgłoszeń odnośnie obrażania Graczy na kanałach publicznych wprowadzono na nich logowania wypowiedzi w celu udowadniania czy takowe obrażanie faktycznie miało miejsce.

Altrel
31-03-15, 08:48
- Dodanie nowych legowisk piaskowych hydr, dicerosów, poszerzenie północnych terenów.
- Dodanie nowych NPC oraz zadań (odnaleźć je trzeba na własną rękę).
- Umożliwienie atakowania własnych summonów na serwerze NON-PVP.
- Obniżenie wypadalności przedmiotów (elementów ekwipunku i broni) do finalnej wersji.
- Wprowadzenie systemu wynajmu pokoi w karczmach i gospodach.
- Usunięcie używania hotkeya z listy aktywności (aby postać nie została wylogowana po 15 minutach musi ruszać się/rozmawiać).
- Poprawienie błędu związanego z kamieniem Toluma.
- Poprawienie pomniejszych błędów mapy.
- Naprawianie ciężkiego ekwipunku u NPC Piotr, Maćko, Judyta (do stalowego + smoczy u Maćko) oraz szat i lekkich pancerzy u NPC Joachim (zestawy skórzane, czarnoksiężnika, maga, itp).

Altrel
04-05-15, 10:48
Wyłączenie spadania umiejętności w walkach pvp.
Zmiana redukcji obrażeń w pvp z 50% do 60%.
Napisanie nowego systemu niebieskich czaszek kompatybilnego z obecnym systemem pvp.
Błędny komunikat w misji Wilcza Trójca.
Dodanie smoczego tasaka do dual-wielda.
Poprawienie wybiórczego wyświetlania komunikatu w drodze na Rodana.
Zmiany w NPC Przemysława na Erec Mocec Rochew, by w przypadku literówek nie dawał miecza jednoręcznego, a stwierdzała, że nie rozumie wypowiedzi.
Naprawienie niereagowania NPC Lord Abraham na słowo 'korzyści'.
Poprawienie w dzienniku liczby skór minotaura, które każe przynieść Joanna.
Naprawienie czaru haper rago, by działał, gdy znajdujemy się więcej niż 1 kratkę od potwora i potwór jest zaznaczony.
Naprawienie pierścienia trzeźwości, by działał w przypadku każdego stopnia upicia.
Błędy komunikat, gdy palimy jedzenie zamiast go upiec.
Naprawienie czaru como olta, by odbijał 100% pierwszego ciosu (sekunda po zmianie pięter).
Dodanie możliwości wykonania odpustu/schwytania duszy na upiorach.
Zablokowanie czaru tapen agro aluk po zmianie piętra.
Wprowadzenie znikania potworów stworzonych po użyciu grobu w dziennej misji nekromantów po 5 minutach.
Dodanie możliwości używania Licor-Handel stałym wyspiarzom.
Zablokowanie możliwości używania czaru visko pela aluk przez ściany.
Wyrzucenie nadprogramowych faz rozkładu entów/praojców.
Wymiana olbrzymów na północ od bramy Kobarta na kamienne golemy.
Przerobienie map przy bossach Ażdacha, Czarny Smok.
Poprawki mapy
Dodanie pewnego zadania u niedawno dodanego NPC.
Poprawienie łupów pozostawianych przez Ptaszniki oraz Mysmenie. Zwiększenie ich siły oraz doświadczenia.

Altrel
05-05-15, 00:14
- Naprawienie błędu handlowania z zielarkami na Archipelagu Licor.
- Naprawienie wyświetlania białych czaszek, gdy uderzamy z czarów spontanicznych bez wyłączenia trybu bezpiecznego (tak naprawdę czaszki włączały się dobrze, nie były jedynie wyświetlane, aby je zobaczyć należało wyjść poza ekran i wrócić).

Zmiany wejdą po zapisie serwera.

Altrel
12-05-15, 02:08
- Optymalizacja pliku .dll
- Zwiększenie zasięgu, na którym obrażenia zwiadowcy nie są redukowane do 4 kratek.
- Zmiana celności amunicji lepszej od strzał z 100% do 92,5%.
- Usunięcie bonusu mroku z jastrzębia, zmiana jego wymagań: 45 poziom, 30 siły, 100 zręczności.
- Zmiany w wymaganiach oraz prędkości sójki: 60 poziom, 35 siły, 110 zręczności, zwiększenie prędkości ze średniej do dużej.
- Usunięcie bonusu świętości z sępa oraz zmiana prędkości z dużej do średniej.
- Usunięcie bonusu mroku z kruka oraz zmiana prędkości ze średniej do dużej.
- Osłabienie czaru 'odes rago' w przypadku wojowników jednoręcznych o 10%.
- Przywrócenie stanu Mysmenii sprzed zmian.
- Zwiększenie ilości złota pozostawianego przez Pradawnego Elfa, Inkwizytora Kusznika oraz Inkwizytora Alchemika.
- Usprawnienie systemu antybot łącznie od 1 maja o ponad 10 pozycji.
- Naprawienie błędu powodującego nie wyświetlanie się w oknie wyboru postaci dostępu do Areny Treningowej.

Altrel
15-05-15, 00:43
- Naprawienie błędu z celnością.
- Usunięcie ograniczenia celności w puginałach.
- Zmniejszenie wagi amunicji o 0,15 uncji (puginałów o 0,5 uncji).
- Dodanie do łupów pozostawianych przez Mysmenie zielonego klejnotu.

Altrel
19-05-15, 19:57
Dodanie do systemu antybot wykrywania kolejnych rodzajów botów oraz taskerów. Skasowanie osób, które z nich korzystały.

Altrel
25-05-15, 21:40
Zmniejszenie liczby jednorazowo wytwarzanych antidotów z 10 do 4.

Altrel
15-06-15, 21:38
15.06

Mapa

Dodanie legowiska Lodowych Wiwern nieopodal Aganir (Wioski Kobiet).
Powiększenie legowiska Hrimturów.
Powiększenie obozu Renegatów za bramą Kobarta.
Dodanie kilku Bagiennych Smoków na poziomie +1 od polany (Elficka Dolina).
Poprawienie niewyświetlania komunikatów o bossie Ażdacha.
Dodanie skrzynki pocztowej w obozie drwali.
Wiele pomniejszych poprawek mapy.

Przedmioty

Zmniejszenie obrażeń zadawanych przez bomby i silne bomby o 10%.
Zmiana cen protektorów u Reginalda ze 150 do 450 miedziaków.
Zmiana cen pierścionków z kryształem z 230 do 1500 miedziaków, złotych pierścieni z 500 do 1000 miedziaków, dodanie skupu protektorów po 400 miedziaków u NPC Bazyli.
Zmiana wymagań siły Szpona z 140 na 155 oraz poziomu ze 130 na 150.
Zmiana wymagań siły Mira z 25 na 60.
Mikstura pogromcy żywiołów chronić będzie wyłącznie przez paraliżem nałożonym przez potwory, nie będzie już chroniła przed paraliżem nałożonym przez Graczy.
Zmiana ciężaru fiolki (1,50 -> 1,00), kolby (1,80 -> 1,20), buteleczki (1,80 ->1,20), butli (2,00 -> 1,40).
Zmiana sklepowych cen kamieni runicznych (10 -> 30).

Czary

Wyłączenie blokowania bonusów od pozostałych czarów po użyciu czaru cain (oreh tuur i hape oreh tuur).
Wyłączenie możliwości zdjęcia efektu paraliżu przy użyciu czarów leczących, od teraz można je zdjąć wyłącznie używając ich odwrotności - czarów przyspieszajacych.
Zmniejszenie czasu jaki należy odczekać, by rzucić kolejny czar wspomagający z 1 sekundy do 300 ms.
Naprawienie działania czaru daarfa, który zamiast efektywnej obrony (zwiększenie o 50%, efektywna obrona nie jest tożsama z umiejetnością obrony, więc nie jest wyświetlany wzrost umiejetności) zwiększał umiejętność walki, którą miał obniżać (umiejętność walki bronią 1h/2h o 50%).
Wydłużenie działania czaru graata do 20s (zwiększenie umiejętności walki bronią 1h/2h o 25%, obniżenie efektywnej obrony o 25%).
Zmniejszenie obrażeń zadawanych przez wojowników posługujących się bronią dwuręczną przy użyciu czaru 'rago tote' o 10%.
Dodanie blokowania ponownego znikania potwora, który został odkryty czarem 'saim atro' przez 10 sekund.
Poprawienie opisu czaru precyzyjna szybkostrzelność w dzienniku i na stronie.
Poprawienie opisu czaru berserker w dzienniku i na stronie.

Crafting

Dodanie: Wielka Czarna Perła, którą wykonać będzie można z Czarnych Pereł odpowiadać będzie za bonusy zmniejszenie/zwiększenie obrażeń zadawanych/otrzymywanych z żywiołu mroku oraz za szczęście.
Dodanie: Wielka Różowa Perła, którą pozyskać będziemy mogli z Białych Pereł odpowiadać będzie za zmniejszenie/zwiększenie życia.
Dodanie: Wielki Klejnot tworzony z Diamentów odpowiadać będzie za zwiększenie/zmniejszenie obrony tarczą.
Modyfikacja: Kryształ Górski odpowiada tylko i wyłącznie za zmniejszenie/zwiększenie alchemii (bonusy od mroku zostały przeniesione do Wielkiej Czarnej Perły, a bonusy prędkości skasowane (można je pozyskać Żółtym Klejnotem)).
Modyfikacja: Magiczny Szafir nie będzie już zmniejszał/zwiększał alchemii (bonus przeniesiony do Kryształu Górskiego).
Modyfikacja: Magiczny Rubin nie będzie już zmniejszał/zwiększał życia (bonus przeniesiony do Wielkiej Różowej Perły).
Modyfikacja: Zielony Klejnot będzie zmniejszał/zwiększał zręczność (bonusy od obrony tarczą przeniesione do Wielkiego Diamentu).
Modyfikacja: Czerwony Klejnot będzie zwiększał życie maksymalnie o 2, a nie jak wcześniej 3.


Potwory

Dodanie nowego potwora - Lodowa Wiwerna.
Zmiana ataków obszarowych Trolli Twardzielów z fizycznych na ziemne, dodanie 100% odporności trollom na obrażenia zadawane żywiołem ziemi.
Dodanie 100% odporności na obrażenia zadawane energią Widmom i Upiorom, by nie zabijały się nawzajem.
Zwiększenie górnej granicy miedziaków pozostawianych przez Nadzorców o 120 miedziaków, zwiększenie szansyna zdobycie tasaka/rozpruwacza o 0,2%.
Zwiększenie szansy na zdobycie płaszczu czarnoksiężnika i katany z Obserwatora o 0,5%.
Zwiększenie górnej granicy miedziaków pozostawianych przez Strzygę o 70 miedziaków.
Zwiększenie górnej granicy miedziaków pozostawianych przez Rekinołaka o 100 miedziaków.
Zwiększenie górnej granicy miedziaków w Abitańskich Monstrach o 90 i Uzbrojonych Abitańskich Monstrach o 80.
Zmniejszenie górnej granicy miedziaków pozostawianych przez Ghula o 20 miedziaków.
Zwiększenie szansy na zdobycie pierścienia magicznej tarczy z Oświeconego Fardosa o 1%.
Zmniejszenie szansy na wycięcie łapy Górskiego Trolla z 20000 na 15000 punktów.
Zmniejszenie szansy zdobycia kościstych nogawic z Opata o 0,5%.
Zmniejszenie szansy zdobycia smoczego tasaka z Czerwonego Smoka o 0,5%.
Zwiększenie szansy zdobycia pożywienia z Konkwistadorów o 50%.
Zwiększenie wartości obrony tarczą potworów: Ork Zabójca, Ork Dowódca, Czerwony Smok, Kościany Smok, Starszy Smok, Starszy Czerwony Smok, Opat, Umarły Mnich, Mysmenia, Górski Troll, Profan, Wieczny Pokutnik.
Zmiana poziomu Młody Czerwony Smok, by nie zabijał Czerwonych Smoków oraz Ork Dowódca, by nie był zabijany przez Orków Zabójców i Berserkerów.
Wymiana grafik pokonanego Żarłacza.
Zamiana grafiki Zgnilaka.
Zmiana przynależności grupowej Umarłych Mnichów/Strażników Krypty, usunięcie pozostawiania plam krwi.
Zmiana 3 fazy rozkładu Niedźwiedzi oraz Obserwatorów, by po skórowaniu dało się z nich wyjąć łup.

Pozostałe

Wprowadzenie nowego systemu PVP.
Zmniejszenie liczby osób mogących się zalogować na 1 kratce z 5 do 3.
Dodanie możliwości wynajęcia pokojów w Karczmie u Eńka (prowadzonej przez Bonawenturę na Ankardii).
Poprawienie kodowania znaków w zadaniu na Południowych Rubieżach.
Poprawienie błędnego dialogu NPC Reginald jakoby nie oferował transferów, poprawienie dialogu NPC Lutomir podczas zlecania zadania. Poprawienie niereagowania kilku NPC na zwroty misja/zadanie/pomoc (reagowały na 1 słowo zamiast na wszystkie). Poprawienie literówek/braków kropek/braków przecinków w kilku NPC.
Poprawienie zadania u NPC Dymitr, który w nagrodę nie wręczał mikstury trzeźwości.
Naprawienie błędnego przyznawania PN przez NPC Konstantyn, teraz będzie je przyznawał po odpowiedzi na 2 pytanie.
Naprawienie błędnego przyznawania PN przez NPC Martez, gdy zabiliśmy 300 Abitańczyków przed wzięciem zadania.
Naprawienie nieprawidłowo wyświetlanego dziennika w misji Południowe Rubieże - Klasztor po rozpoczęciu misji po stronie nekromantów. Poprawienie treści dziennika po rozmowie z Mistrzem Darakiem.
Poprawienie treści notatki, książki (zablokowanie wyjmowania) oraz nagrody w dodatkowej misji zagajnika.
Naprawienie błędu powodującego znikanie plecaka podczas przelogowania, gdy znajdował się w nim korpus potwora z niewygasłym płomieniem.
Naprawienie błędnego sumowania w bonusach do celności.
Zmiana w zadaniu 'Solidne Poszukiwania' nekromantów, by Gordon nie zlecał go ponownie, zmiana wpisu w dzienniku.
Umożliwienie niszczenia sideł przy użyciu runy zniszczenia.

Altrel
23-06-15, 17:17
- System wojny: poprawienie naliczania punktów PVP, by wyświetlały się na stronie i nie resetowały po zapisie serwera. Usunięcie wyświetlania czaszek podczas walk między osobami będącymi w trybie wojny. Usunięcie blokowania możliwości wejścia do stref bezpiecznych osobom walczącym w trybie wojny (system działa jak walki w party). Blokada wejścia do stref bezpiecznych włączać się będzie dopiero, gdy dobije się przeciwnika.
- Zmiana działania systemu bonusów, by te były najpierw sumowane, a dopiero potem mnożone z czynnikiem, na który wpływają. Dzięki temu zaokrąglanie w dół nie będzie już powodować tak dużych ubytków w bonusie, wpłynie to również częściowo na poprawę obrony u magów i zwiadowców.
- Zmiana mechanizmów odpowiedzialnych za atakowanie Gracza przez potwory, gdy ten skacze po schodach, które przez kilka sekund od zmiany piętra mogły wywołać podwójne uderzenie przez potwora.
- Wprowadzenie możliwości zaklinania/rozczarowywania dwóch broni jednocześnie za pomocą czarów typu 'unar' w dual-wieldingu, oczywiście kosztem 2x większym niż pojedynczej broni.

Zmiany wejdą po zapisie serwera.

Altrel
24-06-15, 17:47
- Zmiany w czarach wymagających 1 promocji i niewymagających statusu szlacheckiego, by działały w chwili, gdy status się kończy oraz po pierwszym zalogowaniu.
- Zmiana czasu, po którym możemy użyć innego czaru przyspieszającego w czarach 'repito' i 'ropie repito' na 8 sekund.
- Zmiany w redukowaniu alchemii, gdy kończy się status szlachecki i traci pod-profesję alchemika.
- Poprawienie komunikatu podczas tworzenia run pocisków.

Zmiany wejdą po zapisie serwera.

Altrel
25-06-15, 14:54
- Dodanie 500ms opóźnienia na grupę leczenia do czaru 'taiw fomes', by nie można go było użyć jednocześnie z 'tawis', 'hape tawis' (by mag nekromanta nie miał więcej tur leczenia od maga duchownego i nie było to efektywniejsze).
- Przeniesienie czarów 'odes', 'hape odes', 'repito', 'ropie repito' do nowej grupy, by nie blokowały w ogóle czarów z grupy wspomagania takich jak: 'oreh wrek', 'toltras dori/rau', itp. Przywrócenie czarom 'repito' i 'ropie repito' blokowania czarów z grupy ataku przez czas ich trwania - tak jak było wcześniej 5s (by zgodnie z założeniami służyły do 'odskakiwania' grupie przeciwników).

Zmiany wejdą po zapisie serwera.

Altrel
12-07-15, 21:16
System wyliczania obrażeń:


Wprowadzenie nowego systemu wyliczania obrażeń:

a) Dla poziomów umiejętności mniejszej niż 100 zadawane obrażenia maksymalne wynoszą: atk broni * (1 + (0.04 * skill)).
b) Dla poziomów umiejętności większych niż 100 zadawane obrażenia maksymalne wynoszą: atk broni * (3 + (0,02*skill)).
c) Każdy poziom siły zwiększa obrażenia o 0,2. Na 100 poziomie umiejętności o 20, itp.

Zmiany w silniku:


Przepisanie fragmentu silnika odpowiedzialnego za obrażenia i nadawanie efektów. Naprawienie double-hitu potworów jak i nienakładania efektów run.
Przepisanie fragmentu silnika odpowiedzialnego za błędne degradowanie postaci do 0 promocji po pierwszym zalogowaniu po utracie statusu szlacheckiego i nieprzypisywanie storage 66000.
Przepisanie fragmentu silnika odpowiedzialnego za przechowywanie storage postaci, który w pewnych przypadkach mógł doprowadzić do resetowania niskopoziomowej postaci.


NPC:


Dodanie NPC Trevor, zaimplementowanie mu nowego systemu ładowania/rozładowywania różdżek oraz nowego systemu handlu + sprzedawanie/kupowanie podstawowych (woda,ogień,energia,ziemia) run ładunków.
Przepisanie na nowy system NPC Woland (analogicznie jak u NPC Trevor, zamiast run ładunków - podstawowe runy pocisków).
Dodanie NPC Emilia oraz jej smoka NPC Libra, umożliwiać będą przeloty dla szlachciców po wykonaniu odpowiedniego zadania.


Czary:


Dodanie runy absorpcja many, do nauczenia u NPC Brat Bożydar za 2000 miedziaków, 1 runa = 300 many i daje 5 użyć.
Przepisanie czaru wyssanie życia 'taiw fomes', usunięcie blokowania go przez pierścień magicznej tarczy.
Zmiana tempa przyrostu obrażeń runy pocisku śmierci na szybszy.
Czar Zaklinacz Czasu 'hoxe cain hatas' będzie paraliżował tylko i wyłącznie osoby spoza drużyny.
Czar Święty Zapał 'haper odes hatas' będzie przyspieszał tylko i wyłącznie osoby w drużynie.
Zmiana siły paraliżu w czarze 'cain kpiro' z 15% do 25% (mniej niż u 'yase unar' i 'hoxe cain hatas').


Przedmioty:


Wartość ataku Kamieni 4 -> 5
Wartość ataku Włóczni 12 -> 15
Wartość ataku Rzucanych Noży 33 -> 35
Wartość ataku Wzmocnionych Strzał 37 -> 40
Wartość ataku Bełtów 42 -> 45. Zmianie uległ również przepis na wytwarzanie w kostce transmutacji (dodano 1 piórko).
Wartość ataku Wzmocnionych Bełtów 48 -> 50. Rozdzielono przepisy na wykonywanie Wzmocnionych/Rozrywających bełtów w kostce transmutacji, więcej informacji niżej.
Wartość ataku Rozrywających Bełtów 53 -> 60. Zmianie uległ również przepis na wytwarzanie w kostce transmutacji (dodano 5 garści gałązek).
Wartość ataku Puginałów 75 -> 70. Zmniejszenie łamliwości z 80% do 40%. Umożliwienie używania puginałów bez czaru niewidzialności (pamiętać należy, że bez niewidzialności czar ten bił i aktualnie również bije z wartością 60% ataku właściwego osiąganego, gdy jesteśmy niewidzialni).
Zmiana nazwy przedmiotu Kusza Bermonda na Kusza Wilhelma, poprawienie wpisów w dzienniku oraz komunikatu przy wyjmowaniu jej ze skrzyni.
Dodano możliwość zerwania owoców z drzew owocowych, poprawiono nazwy tych drzew.
Dodano możliwość zdobycia Kruka ze skrzyń pozostawianych przez: Szelobę, Sandra, Ażdachę, Ryszarda, Spektatora, Arcykapłana.
Dodanie możliwości tworzenia naczyń alchemicznych w kostce:

a) Zlewka (10) - 3 garści jasnego piasku.
b) Fiolka (10) - 2 garści jasnego piasku oraz 1 garść szarego piasku.
c) Kolba (10) - 3 garści jasnego piasku oraz 2 garści szarego piasku.
d) Butla (10) - 2 garści jasnego piasku oraz 2 garści ciemnego piasku.

Potwory:


Zmiana obrażeń zadawanych przez Kościane Smoki atakiem obszarowym z fizycznych na od śmierci.
Uodpornienie Kościstych Smoków na ataki obszarowe zadawane przez Wiecznych Pokutników oraz Wiarołomców, by nie zabijały się wzajemnie.
Uodpornienie Lodowych Wiwern na paraliż.
Zmiana odporności Nieumarłych Stworów na obrażenia zadawane ziemią z 50% do 100% oraz na obrażenia zadawane ogniem z 100% na 50%.
Zmniejszenie częstotliwości rzucania paraliżu przez Wampiry/Wampirzyce oraz Strzygi, w przypadku Strzyg zmieniona została również wartość życia, na której potworów zaczyna uciekać z 500 pż do 300 pż.
Dodanie możliwości zdobycia garści szarego piasku z Kamiennych Golemów, Marmurowych Golemów, Gargulców oraz Granitowych Gargulców.


Mapa:


Poprawki mapy w rezydencji złotej podkowy (głównie skarbiec i pokoje na piętrze).
Poprawki schodów przed świątynią Ogiona, które przy teleportowaniu przez 5 pięter mogły wywołać crash klienta.
Poprawienie spawnu NPC Nikola 7 oraz NPC Urban, by nie wchodzili na tygle.
Wiele mniejszych poprawek mapy w Kanionie Kobarta, Obozie Sił Koalicji, Abitańskim Obozie 3, Lodowych Wiwernach.


Inne:


Zmiana przelicznika alchemii z 1.15 na 1.08.
Zmiana w zadaniu Kompania Przewoźnicza, od teraz będzie można wybrać, którą karawanę chcemy eskortować zamiast wpisywać kilkukrotnie misja -> nie, w celu losowania odpowiadającej Nam karawany.
Zmiana prędkości NPC Helena w ostatniej fazie zadania, by animacja jej przejścia była bardziej płynna i zajmowała mniej czasu.
Ułożenie wymieniania czarów w kolejności poziomowej oraz w obrębie danego poziomu alfabetycznej u NPC: Mag Alojzy, Aragorn, Shaakta, Filius, Robin, Brat Bożydar, Hazred, Montaron, Elsa, Siemomysł.
Poprawiono sprawdzanie wymaganej kwoty u NPC Ojciec Mateusz przy kupowaniu błogosławieństw po upływie tygodnia od zakupu pierwszych błogosławieństw z danej grupy. Wcześniej zdarzało się, że pomimo pobierania dobrej kwoty (10 talarów) trzeba było mieć przy sobie wyższą kwotę (taką jakby nie minął tydzień i kupowalibyśmy X błogosławieństwo).
Ograniczenie liczby wodników pojawiających się w dodatkowej misji zagajnika z 3 do 1.
Poprawienie błędnie wyświetlanego komunikatu, po spojrzeniu na wędkę z założoną przynętą (nie była podawana nazwa przynęty).
Poprawienie opisu przy zdobywaniu 5 i więcej owoców/roślin.
Zmiana koloru wypowiedzi Lidera Klanu na kanale klanowym z czerwonego na pomarańczowy.

Altrel
15-07-15, 11:50
Poprawienie wyświetlania postaci w 'szukaj Gracza' (elitarny mag oraz mag duchowny, które były ucinane).

Altrel
15-07-15, 18:12
Poprawienie dialogu u NPC Trevor.
Poprawienie dialogu NPC Emilia, gdy za 1 razem odmówiliśmy wzięcia zadania.
Poprawienie przypisywania storage przez NPC Eugieniusz podczas brania karawany do Raindaru.

Zmiany wejdą po zapisie serwera.

Altrel
19-07-15, 18:12
Dodanie podziału czarów w zakładce 'Czary' na profesje i pod-profesje.

Altrel
20-07-15, 02:18
Poprawki mapy w Karczmie 'Po Drodze' (drzwi), Świątyni Wogiona (mostki) oraz Rezydencji Złotej Podkowy.
Poprawienie budzenia przeciwników, by nie dało się obudził dwóch z jednego łóżka.

Wejdą po zapisie serwera.

Altrel
20-07-15, 20:30
Dodanie informacji o średnim poziomie klanu w informacji o klanie.
Dodanie informacji o posiadaniu statusu szlacheckiego w informacji o postaci.

Altrel
10-08-15, 00:21
Potwory

Zmiana punktów życia u Węża Wodnego z 4500 do 4000.
Zmiana punktów życia u Hydry z 5500 do 5100.
Zmiana punktów życia u Demona z 12000 do 14000.
Zmiana punktów życia u Czempiona Dorafsa z 15000 do 9000.
Zmiana punktów życia u Szkwała z 18000 do 12000. Zmniejszenie maksymalnej liczby szmaragdów z 20 do 15. Obniżenie maksymalnej ilości złota w sakiewce u Wodnika z 2300 do 2100.
Zmiana doświadczenia otrzymywanego za pokonanie Rozbójników z 75 do 110 oraz maksymalnej pozostawianej ilości złota z 20 do 30.
Zmiana punktów doświadczenia otrzymywanych za zabicie Piaskowej Hydry z 7500 do 5700.
Zmiana punktów doświadczenia otrzymywanych za zabicie Diablika z 1950 do 1600. Zmniejszenie szansy na zniknięcie potwora jak i użycie dwóch czarów w jednym czasie, osłabienie jednego z czarów.
Zmiana punktów doświadczenia otrzymywanych za zabicie Złotego Smoka z 5000 do 7000.
Zmiana punktów doświadczenia otrzymywanych za zabicie Pradawnego Elfa z 270 do 370.
Zmiana punktów doświadczenia otrzymywanych za zabicie Bękarta Wojny z 2600 do 8000. Zmiana punktów życia z 9500 do 17000.
Zmiana punktów doświadczenia otrzymywanych za zabicie Legionisty z 6800 do 9100.
Zmiana punktów doświadczenia otrzymywanych za zabicie Tyrana z 16500 do 18000.
Zmniejszenie podatności Górskiego Trolla na mrok o 5%.
Zmniejszenie podatności Starszego Smoka i Starszego Czerwonego Smoka na mrok o 5%.
Usunięcie Rekinołakom odporności na wyssanie życia.
Zwiększenie górnej granicy ataku 'z ręki' Bagiennej Hydry, by nie mogli jej blokować rycerze dwuręczni i zwiadowcy.
Dodanie bossowi Lupus możliwości przesuwania przedmiotów.
Obniżenie szansy na zdobycie wichra i kościstych butów z Czarnoksiężnika o 0,2% oraz zmniejszenie maksymalnej ilości pozostawianego złota z 1000 do 900.


Przedmioty


Dodanie złotych noży (atak 55, zasięg 5, łamliwość 25%), do zdobycia ze złotego smoka (0-22). Dodanie możliwości tworzenia ich przez alchemików przetwarzając 1 samorodek złota i 20 miotanych noży na 20 złotych miotanych noży. Dodanie odpowiedniego wpisu w dzienniku.
Wymiana srebrnych amuletów na talizmany wody w Mistrz Ceremonii, Eficki Mag, Pradawny Elficki Mag, Strzyga, Lodowa Wiwerna. Wymiana talizmanów energii na talizmany wody w Topielica oraz Wił. Dodanie talizmanu wody do Krasnoludzki Mędrzec, Szkwał, Wąż Wodny, Żywiołak Wody, Chilherra. Dodanie możliwości łączenia ich w kostce transmutacji. Zmiana przepisu na plecak wody - zamiast 10 błogosławionych amuletów potrzebnych będzie 10 talizmanów wody.
Dodanie zwojów zwykłych jak i błogosławionych podnoszących atak w różdżkach, naręczach i kosturach. Dodanie możliwości zdobycia ich z potworów oraz sprzedaży u NPC Korwin po wykonaniu odpowiedniego zadania (tego co w przypadku pozostałych, nie jest to nowe zadanie).
Dodanie możliwości pozyskania rud żelaza poprzez rozłupanie kilofem złóż żelaza, szansa będzie zwiększana przez siłę postaci oraz każde wydobycie zakończone powodzeniem zwiększy lekko siłę (system jak w przypadku roślin i zręczności).
Dodanie możliwości zerwania fioletowych róż, dodanie grafiki krzaka różanego po jej zerwaniu. Dodanie możliwości sprzedaży fioletowych róż u NPC Zielarka Lidia 15 miedziaków, NPC Zielarka Cecylia 15 miedziaków, NPC Keria 15 miedziaków, NPC Eliza 25 miedziaków.
Poprawienie ograniczeń używania oraz opisów w runach pocisku śmierci, odparcia zła, absorpcji many.
Wyrównanie cen nominalnych w runach pocisków, które były źle pobierane.
Dodanie możliwości sprzedaży kapturów kolczych (30 miedziaków) oraz młotków płatnerskich (45 miedziaków) u NPC Płatnerz Joanna. Kaptury będzie można również sprzedać po tej samej cenie u NPC Edmund.
Zmiana poziomu alchemii potrzebnego do tworzenia rozrywających bełtów z 140 do 120.
Naprawienie niedziałających bonusów po zjedzeniu leszcza, okonia, płoci, łososia. Dodanie komunikatu u dołu ekranu odnośnie otrzymywanego bonusu.
Dodanie łuków kompozytowych: energii (do zdobycia z Gargantuana i Upiora oraz niektórych bossów/do sprzedaży jak pozostałe u NPC Ziemowit), mroku (do zdobycia z Upiorzycy oraz niektórych bossów/do sprzedaży u NPC Elsa), światła (do zdobycia z Proroka oraz niektórych bossów/ do sprzedaży u NPC Brat Edward).
Dodanie możliwości zaklinania miotanych noży oraz złotych noży mocą żywiołu.
Dodanie możliwości sprzedaży rogów demona u NPC Kunai za 1500 miedziaków.


Czary


Dodanie czarów Kula Ziemi 'harga aluk' do kupienia u NPC Dzirżyterg 1000 miedziaków oraz Lodowa Kula 'agro aluk' do kupienia u NPC Kalina 1000 miedziaków.
Dodanie efektu wystrzelonego bełtu podczas użycia czaru 'cain kpiro', gdy trafia w przeciwnika wyświetlany jest czerwony efekt jak w przypadku innych paraliżów.
Poprawienie w dzienniku informacji odnośnie many pobieranej przez czar 'hoxe cain hatas'.
Poprawienie dialogu odnośnie ceny czaru 'odes' w rozmowie z NPC Robin.
Zmiana many potrzebnej do użycia czaru 'deper tewo olta' z 120 do 200.
Zmiana many potrzebnej do użycia czaru 'deper efo owla' z 150 do 200.
Usunięcie redukcji 'odes rago' w przypadku wojowników jednoręcznych i 'rago tote' w przypadku wojowników dwuręcznych. Były to rozwiązania tymczasowe zanim wprowadzono nowy system wyliczania obrażeń.
Dodanie etapów ataku w 'hape odes kpiro' każdy bełt będzie zabierał osobno 40 many, gdy potwór zginie od jednego - 40 many, 2 - 80 many, całość - 120 many.


Grafiki/Mapa


Zmiana w grafice runy pocisku śmierci, by była łatwiejsza do odróżnienia, gdy znajduje się w plecaku.
Poprawienie wielu błędów graficznych w strojach i przedmiotach oraz dodanie kilku elementów otoczenia, których brakowało (np. lewy narożnik balustrady).
Wymienienie grafik blokujących podniesienie przedmiotów (kamyki) na przezroczystą grafikę, w celu zwiększenia estetyki legowisk.
Poszerzenie legowiska Praojców na południowych rubieżach.
Poszerzenie legowiska Legionistów na południowych rubieżach.
Poprawienie niektórych obszarów odradzania się potworów, by nie zastępowały się podczas tego procesu. Inne pomniejsze zmiany w wielu legowiskach.
Wymiana grafik łuków kompozytowych żywiołów oraz miotanych noży na nowe.
Wymiana animacji strzału rozrywających bełtów, wprowadzanie własnych animacji do miotanych noży i złotych noży.
Poszerzenie legowiska Krwawników na południe od Stepów Wojen (nieopodal Krasnoludów).


Pozostałe zmiany i udogodnienia


Dodanie możliwości wpisania się do rejestru ludności Bekalelu u NPC Ignacy.
Wprowadzenie możliwości wykonywania misji dziennych raz na zapis serwera.
Zastąpienie bonusów procentowych obrony i pancerza po skompletowaniu zestawu bonusami całkowitymi.
Zmiana przyrostu obrażeń wynikających z siły z 0,2 na 0,3 na każdy jeden poziom umiejętności.
Zmiana szansy wykopania garści piasku z 1% do 4%.
Usunięcie błędnych dialogów jakoby Tristan dawał dostęp do biblioteki w zadaniu 'Mój przyjaciel niedźwiedź'. Poprawienie pomniejszych błędów w dialogach innych NPC.
Dodanie dodatkowych słów kluczy przy ładowaniu różdżek u NPC Woland i NPC Trevor: 'woda', 'energia', 'ziemia', 'ogień'. Umożliwienie sprzedawania po 200 pustych fiolek u NPC Woland.
Zablokowanie otrzymywania sideł w nieskończoność u NPC Edmund w misji 'Rude dranie'. Po pierwszych 12 sidłach będziemy mogli otrzymać od razu dodatkowe 2, następne 2 dopiero po 6 godzinach.
Dodanie dwóch pochodni do puli przedmiotów jakie otrzymujemy po wyciągnięciu worka ze skrzyni w samouczku.
Dodanie możliwości używania czaru 'hoxe uapi' na wejściach w legowisku Czarnego Smoka.
Umożliwienie wykonywania misji dziennej wojowników zlecanej przez Shaaktę - Kontrakty Ankardii - od 10 poziomu (do 30 poziomu będzie się otrzymywało tylko kontrakt na Bandyckiego Herszta).
Dodanie przedziału poziomowego w misji Aragorna (10-25 poziom), w którym to przedziale będzie zlecał prostszą niż dotychczas misję. Dodanie dodatkowych znaczników mapy dla tej misji.
Zmiana w misji dziennej magów u NPC Twardowski, by pokonanie Żywiołaka Wody zlecane było dopiero po osiągnięciu 50 poziomu, a nie jak do tej pory 35 poziomu.
Dodanie randomizacji nagrody w misji dziennej magów zlecanej przez NPC Faraun, od teraz będzie można otrzymać jeden z 8 rodzajów kamieni szlachetnych - 5 diamentów/5 ametystów/5 topazów/5 szmaragdów/5 rubinów/5 szafirów/5 białych pereł/5 czarnych pereł.
Zastąpienie rogów demona w misji alchemików zlecanej przez NPC Urd - czaszkami kościanego smoka.
Dodanie przypisywania miasta do Grand Hotel Licor, gdy zginiemy na wyspie od lisa pojawimy się na niej, a nie jak to było wcześniej na Anan/Lewana. Dodanie zapamiętywania, z której wyspy wypłynięto, aby Gracz, który straci status będąc w hotelu przenoszony był na nią przy pierwszym zalogowaniu.
Poprawienie mechanizmów ustawiających etap rozmowy w NPC: Rufus, Rudawiec, Feliks, Rajner, Bankier Konstanty, Bankier Albert, Stawiski, Julia, Reginald, Wincent, Grabierz, Joachim, Piotr, Hubert, Wilhelm, Rojen.
Dodanie zaliczania bossów elementalistów w drużynie.
Wymiana ShootType'ów w broniach i ShootEffect'ów w potworach na liczbowe w celu unifikacji i optymalizacji kodu.
Poprawienie błędu, przez który szansa na wycięcie przedmiotów (skóry/łapy) mających więcej niż 10% była podwajana, a mających mniej niż 5% przedmiotów (czaszki/grzyby) dwukrotnie zmniejszana (w wielu przypadkach podwajania 100% osiągało się na 100 poziomie zręczności zamiast na 200).
Wprowadzenie opisu grupy, z której losowany będzie bonus w kamieniach szlachetnych tworzonych przez alchemika.
Ze względu na niewielkie ilości czerwonego barwnika z powodu braku dostaw, NPC dostarczający paczki do domów będą zabierali z nich zawieszki i przeznaczali je do recyklingu.

Altrel
11-08-15, 18:04
- Poprawienie action id w wieży alchemika.
- Zwiększenie limitu kupowania składników alchemicznych u NPC Brunhilda do 2000, dodanie rabatkowców (u pozostałych nie można tego wprowadzić ze względu na handel większym asortymentem produktów).
- Zmniejszenie szansy na zdobycie mosiężnego hełmu z Mysmenii o 0,2%.
- Zmniejszenie doświadczenia otrzymywanego za Upiora z 3000 do 2500 oraz jego punktów życia z 4500 do 4200 (przyrównanie do górskich trolli).
- Zrównanie szansy na wycięcie łap górskiego trolla do szansy na wycięcie czaszki kościanego smoka (nawet pomimo naprawy systemu, rycerze nekromanci alchemicy samymi łapami zwiększali zyski o 600%, a ma to być jedynie dodatek).
- Wprowadzenie ograniczeń poziomowych dla złotych noży (35 poziom) oraz puginałów (55 poziom), nawet 6 poziomowi nekromanci, którzy stracili poziom na skutek omdleń mogli używać puginałów.

Zmiany wejdą po zapisie serwera.

Altrel
13-08-15, 18:02
2 kolejne zmiany normalizujące stosunek doświadczenie/życie/odporności/siła/zarobek:

- Zablokowanie możliwości użycia wampiryzmu na potworach szlamistych nieposiadających krwi (Bagien, Profan).
- Zmniejszenie maksymalnej liczby złota pozostawianej przez Starszy Smok z 1200 do 800 (zostawiał więcej pieniędzy niż dużo silniejsze od niego potwory, posiadając dużo mniej punktów życia i słabsze ataki).

Zmiany wejdą po jutrzejszym zapisie serwera.

Altrel
20-08-15, 16:50
- Poprawienie czasu odradzania się Praojców i Legionistów na południowych rubieżach (miały ustawiony czas domyślny tj. pojawiały się od razu, gdy Gracz odszedł na odległość jednego ekranu).
- Wprowadzenie mechanizmu usuwającego zdublowane przedmioty z łupów pozostawianych przez potwory (automatycznie usuwa wszystkie nadprogramowe przedmioty opatrzone błędnym komentarzem z potworów, które nie są zdefiniowane jako takie, które mogą zostawić kilka przedmiotów tego samego typu, np. Czarnoksiężnik może pozostawić 2 pierścienie magicznej tarczy, ale już pozostawianie 2 kosturów mocy przez Profana było błędem wynikającym z błędnego opisu drugiego konaru jako 'martwy wąż', przez co zamiast 1 konaru z szansą 5% zdobyć można było również drugi mający aż 10%).
- Dodanie kilofów do łupu pozostawianego przez Krasnoludy.

Zmiany wejdą po zapisie serwera.

Altrel
23-08-15, 03:18
- Zmiana maksymalnej liczby miedziaków pozostawianych w sakiewce przez Węża Wodnego z 240 do 520.
- Poprawienie ograniczeń dla używania czaru 'Przyspieszenie Przyzwanego', by również czarodziej bez 2 promocji mógł go używać. Poprawienie wyświetlania się opisu czaru w dzienniku.

Altrel
23-08-15, 17:50
Zaktualizowanie informacji o czarach/potworach/przedmiotach na stronie główniej

Altrel
05-09-15, 20:43
- Zmiana zasady wyliczania bonusów do obrażeń w przypadku broni 1h/2h/dystansowych.
- Zablokowanie zastępowania cooldownów w grupie czarów atakujących przez cooldowny grupy leczącej.

Altrel
06-09-15, 17:31
Poprawienie nauki czaru 'Mistrzowskie Leczenie Czarodzieja' u NPC Bożydar.

Poprawka wejdzie po zapisie serwera.

Altrel
11-10-15, 03:01
Zmniejszenie szansy na zdobycie Kościstej Tarczy oraz dodanie możliwości zdobycia Czerwonych Materiałów ze Starszych Czerwonych Smoków.
Dodanie widzenia niewidzialnych Młodym Czerwonym Smokom.

Zmiany wejdą po zapisie serwera.

Altrel
06-11-15, 16:31
- Wprowadzenie nowego systemu run. Run pomniejszych, zwykłych oraz mistrzowskich do zdobycia z potworów oraz bossów. Runy będą pobierać i kumulować w sobie manę, a co za tym idzie zwiększać swoją moc. Dodano również możliwość ulepszania ich w kostce transmutacji magicznymi proszkami dostępnymi z potworów.
- Usunięcie możliwości tworzenia run przy użyciu czarów.
- Dodanie nowych złóż minerałów.
- Przepisanie systemu akcji, ustalenie domyślnego czasu wykonywania akcji 0,5s.
- Dodanie potwora Świetlik oraz dwóch jego legowisk. Dodanie legowisk alchemicznych: niedźwiedzie, nietoperze. Poszerzenie legowisk żółwi, wilków. Inne pomniejsze zmiany w legowiskach.
- Zmniejszenie cen mikstur wyzdrowienia o ~70 miedziaków.
- Dodanie możliwości zakupu amunicji na przeszłości u NPC Fabio.
- Dodanie możliwości zakupu składników alchemicznych po 1000 sztuk.
- Dodanie wymieniania amunicji w kategorii dystansowe u NPC Feliks.
- Poprawienie niewyświetlania nazwy w przedmiocie fanfara.
- Poprawienie ustalania zabójcy po opuszczeniu drużyny (by osoba, która opuszcza drużynę i ginie na polach ognia nie mogła wbić komuś punktów pvp).
-Zmiana czasu odnawiania się roślin z 2h-4h na 6minut-10minut.
- Poprawienie koloru światła emitowanego przez przedmioty typu kompozytowy łuk energii.
- Zaktualizowanie id niebezpiecznych przedmiotów w twierdzy Akra, rozszerzenie id przedmiotów w zadaniach o nowe runy.
- Dodanie zyskiwania zręczności podczas pieczenia ryb/mięs, itp.
- Dodanie możliwości rzucania kamykami w dual-wield.
- Zaktualizowanie magicznej areny do aktualnych przeliczników obrażeń.
- Poprawa wpisu odnośnie antidotum w dzienniku.
- Dodanie otrzymywania doświadczenia za czynności typu: robienie mikstur, skórowanie zwierzyny, zbieranie roślin, łowienie ryb.
- Dodanie możliwości zakupu książek po wykonaniu odpowiedniego zadania, dodanie nowych książek do gry.
- Poprawienie ulepszania miecza półtoraręcznego zwojami.
- Dodanie zadania dziennego na wyspie Lewana.
- Dodanie zadania na farmie Trakoba.
- Dodanie szeregu zadań dotyczących identyfikacji minerałów dla alchemików.
- Poprawki dialogów i rozszerzenie słów kluczy w NPC: Żelibor, Ksawery, Fryderyk, Dawid, Chrysaor, Dionizy, Tomasz, Grabierz.
- Zmiana podstawowej redukcji como lefy z 20% na 25%, usunięcie wpływu obrony tarczy i poziomu umiejętności na redukcję czarem, usunięcie konieczności posiadania tarczy podczas rzucania czaru.

Altrel
08-11-15, 01:13
06/07.11

- Poprawienie cen szprotek/mięs u NPC Waldemar (dostosowanie do pozostałych NPC).
- Poprawienie nazwy ładunku światła oraz jego używania.
- Usunięcie wpisów o magicznych proszkach z informacji o łupie potwora.
- Dodanie niszczenia pól ognia, itp. do run zniszczenia.
- Usunięcie komunikatów podczas używania kilofu na ścianach.
- Zmniejszenie szansy na złamanie kilofa.
- Poprawienie zakresu wyławianych śmieci podczas wędkowania oraz wyławiania żółwia na licorze.
- Zmniejszenie doświadczenia uzyskiwanego podczas pieczenia z 5 do 1.
- Poprawienie czasu odnawiania się złóż z 6 minut do pierwotnie ustalonych 30.
- Usunięcie czarów runicznych z NPC.
- Usunięcie możliwości kupna kamieni runicznych oraz możliwości ich zdobycia z potworów.
- Poprawienie wpisu w dzienniku w misji 'Poetyckie Zaloty'.
- Zaktualizowanie informacji na stronie głównej.
- Dodanie możliwości pieczenia wszystkich rodzajów ryb. Zjedzenie upieczonej ryby będzie skutkowało otrzymaniem bonusu dłuższego o 1 minutę od surowej.

Altrel
10-11-15, 15:37
Poprawienie błędu, który powodował podwajanie redukcji brązowych oraz czosnkowych amuletów (redukowane było 75% zamiast 50%).

Zmiana wejdzie po zapisie serwera.

Altrel
11-11-15, 15:02
Poprawienie mapy Saveanda.
Zmiany opóźnień dla poszczególnych grup przedmiotów, np. sakiewek.

Altrel
15-11-15, 01:04
- Poprawienie generatora nicków, by nie losował dłuższych niż dopuszczalny limit znaków.
- Dodanie możliwości licytowania drugiego domku jeżeli znajduje się on na innym serwerze niż pierwszy zalicytowany.
- Poprawienie dialogów NPC Płatnerz Joanna oraz Mścisław.
- Poprawienie wpisu w skrypcie na Południowych Rubieżach.
- Poprawienie algorytmu zwiększającego/zmniejszającego znaki dla polskich znaków kodowych, np. gdy kupujemy czary.
- Dodanie wyświetlania kto uleczył Gracza przy użyciu nowych run większego leczenia.
- Poprawienie ustawiania etapu zadania przez Sekretarza Arkadiusza.
- Zablokowanie możliwości wpadania NPC/potworów do dziur o ID 293.
- Poprawienie warunków brzegowych uzyskania poprawnego rozwiązania w misji mechanicznej rezydencji.
- Poprawienie nazw zebranych purchawek oraz pokładów węgla.
- Dodanie możliwości używania nożyka do pozyskiwania elementów zwierzęcych i grzybów przez osoby niebędące alchemikami.
- Dodanie możliwości zdobycia bitewnych nogawic z Uzbrojonych Abitańskich Monstrów.
- Poprawienie drobnych błędów mapy.

Altrel
27-11-15, 14:31
- Poprawki rozpatrywania sytuacji dualNPC dla NPC Butch, Janina, Podróżnik Janusz.
- Poza zmianą obrażeń w runach podpalenia/masowego podpalenia, itp. dodano wydłużenie czasu ich trwania.
- Usunięcie wpływu Aury Śmierci na pozostałe żywioły.
- Poprawienie wyświetlania komunikatu podczas awansowania w poziomie magii przy użyciu run.

Altrel
29-11-15, 03:54
Stworzenie dodatkowych monitorów sprawdzających ping i czas bezczynności postaci. Wprowadzenie systemu chroniącego przed stratami podczas omdleń wywołanych przez sytuacje zdefiniowane jako kick.

Altrel
23-12-15, 22:36
- Kolejne poprawki w systemie antykick.
- Poprawienie dialogów NPC Samuel, Mag Alojzy, Kowal Szymon.
- Poprawienie możliwości leczenia się runami większego leczenia na stacku.
- Dodanie możliwości niszczenia sideł runami zniszczenia.
- Dodanie wyświetlania komunikatu o ciekawym przedmiocie, gdy wypada umagiczniony proszek.
- Zmniejszenie szansy na zdobycie pierścieni leczenie ze Złych Oczu.
- Poprawienie działania mikstury pogromcy żywiołów na paraliż Vaenosira.

Altrel
26-12-15, 00:26
Napisanie od nowa systemów pozyskiwania składników alchemicznych za pomocą nożyka oraz moździerza. Dodanie oznaczania 'właściciela' ciała potwora w celu rozróżnienia czasu po którym może on pozyskać składniki.

Altrel
08-01-16, 01:47
- Poprawienie używania run ofensywnych na stackach.
- Zablokowanie możliwości leczenia się jednocześnie miksturami i runami leczącymi oraz kilkoma rodzajami mikstur (mikstura wyzdrowienia + runa leczenia, mikstura uzdrowiciela + mikstura wyzdrowienia, itp.)
- Zablokowanie możliwości absorbowania many przez zwiadowców i wojowników.
- Poprawienie opisów tajemniczych skrzyń.

Catthon
11-09-18, 22:16
- Przedmioty jednownękowe nie będą generowały komunikatu "ciekawym przedmiocie".

Catthon
14-09-18, 17:57
- licznik udanych połowów w misji Ryby dla Kamila w dzienniku
- wystarczy 45 połowów by uzyskać złotą rybkę w misji Ryby dla Kamila (SPVP)
- poprawiono nazwę prototypu kostki
Wejdzie z zapisem serwera.

Catthon
16-09-18, 15:58
- poprawa systemu napraw ekwipunku na SPVP
Wejdzie z resetem.

Catthon
18-09-18, 22:13
- wydłużenie czasu do wyrzucenia z gry za bezczynność do 30 minut (weszło)
- naprawa brązowego amuletu (SPVP)
- naprawa czaru Teleportacja Przyzwanego (SPVP)
- naprawa błędu z Tizoną zaczarowaną na ziemię, która nie była uznawana za broń wykorzystywaną w walce dwuręcznej (SPVP)
- rozdzielnie punktów zdobywanych na SPVP od punktów zdobytych na CPVP (przy czym dla CPVP będzie wyświetlało punkty dla całego konta - nie da się tego zmienić w tej chwili).
- zmiana parametrów niektórych broni (SPVP), powodowana usunięciem z nich parametru obrony. Uwaga: zmiana dotknie także broni, których używacie, także zachęcam do zapoznania się z listą.
1h:
https://i.imgur.com/O8uDzJ2.png
2h:
https://i.imgur.com/jf05Pal.png

Zmiany wejdą z zapisem serwera.

Jeżeli w zmiany wkradł się błąd lub coś w nich nie działa jak powinno - zgłaszajcie przez CTRL + R. Nie wszystkie rzeczy dało się przetestować przed wdrożeniem.

Catthon
22-09-18, 16:14
- poprawienie komunikatów o bossach (SPVP)

Catthon
28-09-18, 23:12
drop skórzanych kołczanów [SPVP]
automatyczne stackowanie [CPVP];
losowe bonusy w ekwipunku z loota [SPVP+CPVP];
bonus nocny do wampirów [SPVP+CPVP];
możliwość wysysania życia z Hydr (każdy rodzaj), Wodników, Szkwałów, Gargantuanów [SPVP+CPVP];
wprowadzenie wyczerpania po nieudanym użyciu ściany magicznej mocy [SPVP];
zmiany w czarze skradania (15 sekund odnowienia cooldownu po zakończeniu działania czaru / wyłączanie skradania po akcji PvP (skradającego i w skradającego) / odkrycie skradającego powoduje, że potwory dostrzegają nowego przeciwnika, ale nie przerzucają się na niego automatycznie [SPVP]
.

Catthon
02-10-18, 10:33
STRZYGA
Ze względu na zbyt duże wartości ataku obniżono DMG fizyczne strzydze z 320-390 do 280-330, bonus nocny z 50% do 20%, EXP z 1k do 900. Pamiętajcie, że strzyga może być też słabsza/mocniejsza o 20% + mieć bonus nocny, czyli atak fizyczny może wynieść max 403-475 (bez EQ). Atak z wysysania pozostanie niezmieniony: 120-250. (weszło z zapisem)

WARTOŚCI REDUKCJI ELEMENTÓW PANCERZA
Obecne wartości redukcji poszczególnych setów znajdziecie w linku poniżej. Możliwe, że wprowadzimy jeszcze małe zmiany, dlatego nie są jeszcze zaimplementowane na stronie.
LINK (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDhr0u0InscamtGbO_dve-ndYuqLV3LDgXqAnVOh_Ko/edit?usp=sharing)
Jednocześnie podkreślamy, że niektóre przedmioty silniejszych setów mogą być słabsze od tych w słabszych setach (np. mosiężne buty a królewskie buty). Nie jest to błąd - to kwestia Waszego wyboru, czy chcecie korzystać z lepszego pojedynczego przedmiotu, czy z bonusu jaki daje cały set. Jest to tak policzone, by lepsze sety dawały ogólnie więcej redukcji.

KALKULATOR REDUKCJI TARCZĄ
Jednocześnie redukcja DMG fizycznych tarczy zależy od siły i wartości obrony.
W poniższym linku znajdziecie roboczy kalkulator tych wartości. Wpiszcie swoje wartości obrony/siły i zobaczcie jak zmienia się redukcja Waszej tarczy.
LINK (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDhr0u0InscamtGbO_dve-ndYuqLV3LDgXqAnVOh_Ko/edit?usp=sharing)

REDUKCJA OBRAŻEŃ MAGICZNYCH TARCZĄ
Redukcja magiczna w tarczy uległa zmianie:
1) tarcze duchownych chronią przed obrażeniami od śmierci
2) tarcze nekromantów chronią przed obrażeniami od świętości
3) tarcze elementalistów chronią przed obrażeniami żywiołowymi
Wartość ochrony zależy tylko od tarczy - czyli center z zakresu efektywnej obrony w tarczy.

WBUDOWANE BONUSY - EKWIPUNEK
obecnie bonusy wbudowane w elementy pancerza nie wyświetlają się jako +1/+2/+3 itd. ponieważ "ulepszenie" pancerza jest losowe (zwiększa lub zawęża zakres powodując, że średnie DMG redukowane jest wyższe) i nie jest to tożsame z bonusami. Weryfikujemy jeszcze to jak dodać informację o tym, że przedmiot jest ulepszony.

ZMIANY W FAQ
Dodano informacje o bonusie nocnym i zunifikowano aktualną tabelkę subprofesji.

ZMIANY W EXP POTWORÓW
Ze względu na zmiany w redukcjach EQ zaszła normalizacja potworków, która przy okazji znormalizowała też kwestie poziomów w tych potworkach oraz EXP.

żółw - 13 lvl na 23 lvl
elficki łucznik- 37 na 27 lvl
bandyta - 40 lvl na 28 lvl
mino kusznik - 45 na 25 lvl
knurzy jeździec - 65 na 33 lvl
konkwistador - 50 na 30 lvl
mino wojownik - 25 na 32 lvl
topornik - 40 na 30 lvl
kamienny golem - 50 na 40 lvl
kamienny golem - exp 225 na 230
troll - 55 na 50 lvl
troll - exp 185 na 190
miecznik - 55 na 50 lvl
diceros - 55 na 50 lvl
diceros - exp z 200 na 230
ork zabójca- 45 na 55 lvl
nieumarłystwor - 60 na 65 lvl
zloty szkielet - 50 na 65 lvl
oficer - lvl 65 na 45
generał- 65 na 60 lvl
generał- exp 300 na 350
kościej- 65 na 70 lvl
wiwerna - 55 na 60 lvl
ork dowódca- 60 na 70 lvl
ptasznik - 70 na 75 lvl
bagienny smok - exp na 700
smok - exp na 800
inkwizytor - exp na 480
inkwizytor kusznik - exp na 630
pradawny elf - 65 na 75 lvl
pradawny elf - exp na 450
pradawny elficki lucznik - exp 750
łotrzyca- lvl 70 na 80
troll twardziel - lvl 8 na 85
renegat - lvl 65 na 70
mistrz wojny - lvl 85 na 90
marmurowy golem - lvl 95 na 90
zabójczyni- lvl 85 na 90
rak olbrzym - lvl 95 na 70
rak olbrzym - exp z 900 na 700
najemnik - lvl 80 na 95
kościany- exp z 1575 na 1500
kościany- lvl ze 130 na 110
czerwony - lvl ze 100 na 140
lodowa wiwerna - lvl z 95 na 105
lodowa wiwerna - exp 1700 na 1600 (bo lekko słabsza niż kościany)
widmo - lvl 90 na 115
widmo - exp 1780 na 1580 (bo wali mniej od wiarołomcy a więcej exp za nie jest, ale wysysa manę, wiec może być lekko więcej)
umarły mnich - lvl 95 na 100
umarły mnich - exp 1300 na 1100 (jest słabszy niż taki gwardzista a daje więcej expa)
rekinołak - lvl 110 na 130
rekinołak - exp z 2300 na 2100 (jest lekko gorszy niz czerwony smok, a daje o 400 expa więcej....)
górski troll - lvl 110 na 140 (jest silniejszy niż rekinołak i może uderzyć kamieniem)
starszy smok - lvl 120 na 150 (więcej atakuje niż czerwony)
hydra - lvl 115 na 110 (jest słabsza niż kościany smok, ma tylko o 1k hp więcej, wiec można im lvl ten sam ustalić)
hydra - exp z 2600 na 2100 (jest słabsza niż kościany a daje o 1k więcej expa...)
wyrwidab - exp z 270 na 350
duch - lvl z 27 na 25
świetlik - lvl 30 na 25
gargulec - lvl 40 na 30
drzewiec - lvl 50 na 35
strażnik krypty - lvl 65 na 70
wił - lvl 75 na 70
licz - lvl 75 na 85
bagienny - lvl 65 na 70
praojciec - lvl 190 na 210

Obles
11-10-18, 19:35
Zmiana w systemie bossów: dotychczasowy spawn wraz ze startem serwera zostaje zamieniony spawnem losowym od godziny ~10 do ~20. Liczba losowanych bossów i ich rodzaj się nie zmienia.

Obles
16-10-18, 18:10
Esencje natury będzie zdobywać każdy, kto pokona Matkę Naturę, w odpowiednim momencie misji.

Catthon
19-10-18, 10:36
Podwyższenie dodatkowego doświadczenia za osobę w drużynie do 15%/osoba
Początkowe kolory na Archipelagu Licor zostały zmienione na takie, które kolorystycznie są odniesieniem do herbów Anan / Lewana
Doprecyzowano pkt IV.2 regulaminu postępowania w grze - jednakowo karane jest udostępnianie konta w grze innym osobom oraz korzystanie z cudzego konta
Naprawiono możliwość wyrzucania z łóżek tak, by bonus osoby wyrzucanej naładował się do pełna.
Naprawiono błąd z wyrzucaniem zaproszeń z domku w przypadku kupienia domku na serwerze SPVP
Poprawa systemu psucia ekwipunku - słabsze potwory będą wolniej psuły ekwipunek.
Naprawa działania czaru zwiadowcy Świetliste Lustro (odbija obrażenia)
Obniżenie HP niektórych potworów

czarnoksieznik - 7.5k -> 6.5k
mag dorafsa - 8k -> 6.5k
starszy czerwony smok - 11k -> 10k
piaskowa hydra 12k -> 11k
hrmitur - 12k -> 11k
wodnik - 12k -> 11k
czempion - 14k -> 12.5k
chillherra - 15k -> 13k
praojciec - 18k -> 15k
szkwal - 18k -> 16.5k
oswiecony - 18k -> 15k
ymirson - 24k -> 20k
kaplanka - 27k -> 24k
piromanta - 37k -> 33k
gargantuan - 45k -> 40k


Zmiany w obrażeniach obszarowych wybranych potworów (tych, w których te obrażenia nie działały ze względu na nowy system pancerza).

Lista potworów, w których poprawiono ataki obszarowe (na takie, jakie były wcześniej na CPVP):

Chillherra
Wodnik
Szkwał
Nessie
Oświecony
Piromanta
Kapłanka
Hydra piaskowa
Gargantuan
Upiorzyca
Jurand
Armand
Opat
Rokita

Inne zmiany w potworach


Wiwerny - zwiększenie doświadczenia o 80
Diabliki - obniżenie częstotliwości znikania, uciekanie na niższych wartościach życia
Bagienne smoki - dodanie stalowej tarczy z szansą taką, jak przy stalowym hełmie, dodanie szmaragdu
Czarnoksiężniki - rzadsze znikanie, uciekanie na niższych wartościach życia
Lodowa wiwerna - zwiększenie doświadczenia o 200
Widmo - wyssanie many obniżone do 45-240 (obecnie 95-580)
Bagny - zabranie wysysania many
Młody wąż wodny - obniżenie o połowę ataków obszarowych z lodu
Wąż wodny - podwyższenie ataku obszarowego z lodu ze 120-310 na 180-400
Wiarołomca - obniżenie częstotliwości znikania, ucieczka na niższych wartościach życia
Kapłanka - ucieczka na niższych wartościach życia
Wieczny pokutnik - zmniejszenie trzykrotnie przerw pomiędzy szansą na wystąpienie ataku obszarowego ze śmierci (nie wyssania życia)

Catthon
25-10-18, 10:50
Szereg poprawek w kliencie gry w odpowiedzi na zgłoszenia graczy (prace nad kolejnymi poprawkami trwają). M.in.:
Dodano:

Możliwość przesunięcia dodatkowego panelu na drugą stronę ekranu;
Czerwona ramka ekranu w momencie posiadania małej ilości punktów życia;
Kliknięcie 2x na przedmiot podnosi go:
w menu dodatkowo pozycja "Weź" przy przedmiotach,
przy włączonej opcji klasycznego sterowania i otwartymi okienkami z kontenerami, skrót ctrl+dbl przeniesie przedmiot do okienka wyżej,
zmiana ta niestety uniemożliwia równoczesne działanie autostackowania na starym kliencie, które zostało wyłączone;
Opcja wyłączenia/włączenia komunikatów o przedmiotach "w dymkach";
Wyświetlanie w oknie walki, w kolejności pojawiania się na ekranie;
Bonusy naszyjników i pierścieni będą się teraz pojawiały w stanie gracza - tak samo jak paraliż/przyspieszenie;
Skróty klawiszowe:
Ctrl+W - zamyka (jeśli się da) aktualna zakładkę chatu (podobnie jak w przeglądarkach zamyka się zakładki),
Ctrl+E - włącza/wyłącza tryb chatu.


Poprawiono:

Używanie maczety;
Opcja ataku domyślnie zamiast ataku-obrony;
Wyłączanie klienta przez błąd z dźwiękami;
Ustawienia dźwięku;
Użycie liny w miejscu, w którym stoimy;
Naprawianie przedmiotów na depozycie;
Czar Zew Odwagi;
Pisanie na zawieszkach itp.;
Wyświetlanie redukcji obrażeń tarcz;
Błędy w tłumaczeniu.
Błędy z destylatorem i kuframi z misji
Błąd z wyświetlaniem udźwigu
Dwukrotne kliknięcie na przedmiot podnosi go, ale nie "zakłada" amuletu lub pierścienia w miejsce dla amuletu lub pierścienia
Poprawa obszaru działania czaru "Kaleczące sztylety"
Poprawa ucinania tekstów w "stanie gracza" (wejdzie jutro)

Dodatkowo:
Poprawa działania czaru "Krąg śmierci" w zakresie zaliczania do czarów obszarowych (nie powinna wywołać obecnie większych zmian)

Obles
30-10-18, 19:11
Zmiany i nowości zostaną wprowadzone wraz z jutrzejszym (31.10.18.), porannym zapisem serwera:

Wprowadzono wydarzenie z okazji święta Halloween - potrwa ono dwa tygodnie.

Dodano nową broń dystansową: Sroka (gracz o poziomie 90+, zręczności 120+, sile 40+, wzmocnione bełty).

Zmiany w potworach:

Goblin - zmniejszenie obrażeń
Ork Włócznik - zmniejszenie obrażeń
Opat - dodanie możliwości zdobycia Sroki
Umarły Mnich - dodanie możliwości zdobycia Sroki
Kościany Smok - dodanie możliwości zdobycia Sroki
Piaskowa Hydra - zwiększenie szansy zdobycia żółtych materiałów
Bagienna Hydra - zmniejszenie obrażeń, zwiększenie szansy zdobycia złotej tarczy, bitewnej tarczy
Demon - zwiększenie szansy zdobycia złotej tarczy

Catthon
04-11-18, 22:31
Drobne zmiany, które weszły wcześniej:
- drewniana tarcza jako element podstawowego ekwipunku na Licor (zamiast jeden z pochodni)
- Zarządca wyspy w dialogu sugeruje podpowiedź dot. "pozwolenia"
- młotek płatnerski działa pod hotkeyem

Catthon
08-11-18, 22:19
- zmiana w kolejności umiejscawiania przedmiotów w poszczególnych kontenerach/miejscach, w celu przybliżenia do starego systemu

Catthon
27-11-18, 10:15
Aktualizacja changeloga po aktualizacji:


wprowadziliśmy nowy czar zwiadowcy Skupienie, który tymczasowo zwiększa szansę na obrażenia krytyczne. Dziękujemy tym licznym zwiadowcom, którzy wsparli nas w tworzeniu i testach tego czaru. Czar wymaga 55 poziomu umiejętności i obydwu promocji. Zabiera 3xPoziom Doświadczenia many i daje od 5 do 15 punktów procentowych bonusu w zależności od poziomu (5 na 55 poziomie, 15 na 200 poziomie). Czar nie działa w drużynie. Czas jego oddziaływania to 3 minuty.

w związku z wprowadzeniem tego czaru konieczne było obniżenie DMG puginałów z 70 do 65.

uczuliliśmy smoczych jeźdźców na podejrzaną aktywność trolli w okolicy Neolith. Od teraz będą ostrzegać strażników, gdy któreś z tych barbarzyńskich stworzeń za bardzo zbliży się do miasta.

wprowadziliśmy płynniejsze poruszanie się na nowym kliencie, dzięki czemu mamy nadzieję z jednej strony usprawnić chodzenie, a z drugiej zniwelować pole do nadużyć.

zmieniliśmy sposób wyliczania parametru doświadczenia zdobywanego na godzinę. Wiemy, że przyzwyczailiście się do poprzedniego parametru, ale naszym zdaniem nie był dość dokładny. Pozwoli to nam i Wam lepiej monitorować tempo zdobywanego doświadczenia. Obecnie parametr wyliczany jest w następujący sposób:
1. Co minutę rejestrowany jest stan zdobytego doświadczenia.
2. Od tego stanu odejmowane jest doświadczenie zdobyte przed minutą.
3. Wyliczana jest średnia zdobytego doświadczenia na minutę w ciągu 10 ostatnich minut.
4. Średnia ta mnożona jest przez 60 (minut).

zwiększyliśmy szansę na znalezienie czarnych pereł w zwłokach garnantuanów;
zmieniliśmy skalowanie obrony przed obrażeniami magicznymi w tarczy, tak by było bardziej rozłożone w stosunku do przyrostu umiejętności. Ponadto od teraz ustawienia pełnej obrony/pełnego ataku/balansu nie mają wpływu na obronę przed obrażeniami magicznymi;
poprawiliśmy problem z powrotem z Rubieży w trybie PZ LOCK;
poprawiliśmy kodowanie niektórych NPC;
poprawiliśmy czar Łańcuch Błyskawic, by nie zużywał many podczas użycia przez ścianę;
poprawiliśmy działanie Sroki z niektórymi czarami;
usunęliśmy opóźnienie w działaniu hotkeyów;
poprawiliśmy renderowanie postaci w okienku Walki, co pozytywnie przełoży się na wzrost FPS;
poprawiliśmy wchodzenie i schodzenie ze schodów, by postać nie dawała dodatkowego kroku;
poprawiliśmy wyświetlanie bonusów w przedmiotach, które znikły przy integracji rozwiązań z dwóch serwerów;
szereg innych mniejszych błędów lub poprawek mapy, a także jedna czy dwie ciekawostki.

Catthon
05-12-18, 01:11
- wprowadzenie pomników upamiętniających graczy na CPVP
- wprowadzenie czarnych pereł do diabloków
- poprawienie opisów czarów u npc
- poprawienie run w upiorach
- drobne poprawki mapy

Catthon
19-12-18, 23:36
Łatka 20.12.2018

Dzisiaj wprowadziliśmy do gry poprawki i zmiany, które wiążą się z koniecznością pobrania nowego klienta gry ze strony Altaron.pl (najnowsza wersja - 20.12.2018 r.). Dodatkowo, wprowadzenie zmian może wywołać krótką przerwę w działaniu serwera w godzinach porannych. Listę zmian znajdziecie poniżej.

Zmiany w potworach:
- zwiększenie sakiewek w entach, ograniczenie zasięgu ataku z wysysania many i życia;
- zwiększenie sakiewek w drzewcach, ograniczenie zasięgu ataku z wysysania many i życia;
- przyspieszenie tempa respawnu demonów i delikatne zagęszczenie ich siedliska;
- przyspieszenie tempa respawnu diablików i delikatne zagęszczenie ich siedliska;
- zwiększenie sakiewki czarnoksiężników;
- zwiększenie sakiewki hrimturów, zmniejszenie ich leczenia;
- zmniejszenie szaleństwa upiorzycy, zwiększenie szansy na drop oraz wartości jej sakiewki;
- zwiększenie szansy na drop z tyrana i wartości jego sakiewki;
- zamiana wrażliwości wszystkich potworów klasztoru duchownych z ziemi na energię, co skutkuje uodpornieniem się przez nie na żywioł ziemi;
- zmniejszenie ataku Proroka ze światła, ograniczenie leczenia, zwiększenie szansy na drop, dodanie do niego żółtych materiałów oraz zwiększenie wartości jego sakiewki;
- zmniejszenie leczenia wybawcy oraz poprawa szansy na drop.

Zmiany w kliencie gry:
- wprowadzenie panelu informującego o aktualizacji przed zalogowaniem się do serwera dla tych, którzy mogli przegapić wiadomość na stronie i forum;
- poprawa kwestii "FrameBufferObject", która powodowała część pojawiających się ostatnio krytycznych błędów. Prosimy o przesyłanie informacji (najlepiej wraz ze zrzutem ekranu), jeżeli błędy będą nadal występować;
- dodanie efektu działania wampiryzmu do stanu gracza;
- usunięcie pozostałości po "inteligentnym chodzeniu" z opcji gry;
- poprawa automatycznego przesuwania się paska stanu;
- poprawa trybu automatycznego podążania za potworem;
- poprawa wyświetlania długich tekstów;
- poprawa działania skrótu "ctrl+a";
- zmiana w mechanizmie sortowania VIPów po ikonach;
- poprawa sumowania przedmiotów w plecakach przy ustawieniu ich na hotkeye;
- poprawa wyświetlania wartości redukcji - od teraz w wartości Redukcja EQ wyświetlane są wartości nominalne;
- poprawa wyświetlania doświadczenia pozostałego do następnego poziomu;
- poprawki w tłumaczeniach.

Pozostałe zmiany:
- zwiększenie prędkości maga z 1.5 do 1.8 (obecnie: mag/rycerz/zwiadowca odpowiednio 1.8/2.0/2.2);
- wprowadzenie testowanej od dłuższego czasu normalizacji Dual Wielda;
- podwyższenie obrażeń rycerza 2h z Magicznego Cięcia;
- ograniczenie redukcji zestawu chaosu (wraz z tarczą) oraz demonicznej tarczy o 10-15%;
- poprawienie możliwości ulepszania sroki;
- usunięcie Tardisana z tajemniczych skrzyń najsilniejszych bossów;
- poprawa działania Amuletu Pełnej Ochrony;
- poprawa systemu przenoszenia zaproszeń przy sprzedaży posiadłości;
- poprawa niektórych opcji dialogowych.

Przepraszamy za utrudnienia.
Altaron.pl

Catthon
08-02-19, 01:20
Łatka 08.02.
Wiąże się z koniecznością ściągnięcia nowego klienta gry.

Zmiany w potworach
a) przyspieszenie respawnu Ymirsonów i Chillherr, Wodników i Szkwałów, Trolli Twardzieli, Praojców w Lesie Praojców, Marmurowych Golemów, Rekinołaków;
b) obniżenie EXP Proroka (16000 > 15000)
c) obniżenie DMG Czerwonego Smoka, Upiorzycy;
d) zmiana wysysania życia przez Demona (nie wysysa z przywołanych przez siebie potworów);
e) zmniejszenie wysysania many Upiorowi, obniżenie bonusu nocnego;
f) usunięcie uciekania Popów, zmniejszenie zakresu uciekania Lodowej Wiwerny;
g) zamiana bitewnej tarczy na święty hełm w bagiennej hydrze oraz poprawa dropu run.
h) zmiany w loocie:

Ymirson (dodanie złotych nogawic, zwiększenie szansy na drop przedmiotów sprzedawalnych u NPC);
Chillherra (zwiększenie szansy na drop świętych butów, zwiększenie szansy na drop przedmiotów sprzedawalnych u NPC);
Górski Troll (dodanie egzekutora);
Umarły Mnich (zwiększenie szansy na drop przedmiotów sprzedawalnych u NPC);
Ork Zabójca (zwiększenie sakiewki);
Ork Dowódca (zwiększenie sakiewki);
Szlam (zwiększenie szansy na drop szmaragdu, dodanie dropu szlamu), Krwawnika (dodanie loota rubinów);
Czerwony Smok (zwiększenie szansy na drop przedmiotów sprzedawalnych u NPC, zastąpienie królewskich butów królewskim pancerzem, zwiększenie szansy na drop czerwonych smoczych łusek);
Wyrwidąb (zwiększenie szansy na drop surowych stali);
Czarnoksiężnik (zwiększenie szansy na drop przedmiotów sprzedawalnych u NPC);
Oświecony Fardosa (dodanie dziwnego symbolu);
Marmurowy Golem (zwiększenie szansy na drop przedmiotów sprzedawalnych u NPC, zwiększenie szansy na drop surowych stali);
Praojciec (obniżenie sakiewki, obniżenie szansy na drop przedmiotów sprzedawalnych u NPC);
Dodanie błogosławionego zwoju opancerzenia najwyższej klasy do Tyrana, Proroka, Piromanty;
Zwiększenie szansy na drop smoczych łusek z młodszych zielonych i czerwonych smoków, smoków i czerwonych smoków.

i) podwyższenie doświadczenia zdobywanego z:

Ymirson (12000 > 14000);
Chillherra (7000 > 8000);
Czerwony Smok (1800 > 2000);
Hydra (2100 > 2300);


j) obniżenie HP:

Upiorzyca (28000 > 25000)
Wybawca (34000 > 32000)
Tyran (37000 > 33000)
Prorok (24500 > 22000)
Czerwony Smok (3700 > 3500)
Marmurowy Golem (2000 > 1900)
Profan (11000 > 10000);


Pozostałe zmiany:

Wprowadzono nowy system dropu tajemniczych skrzynek. Od tej pory wszystkie potwory z grupy średnich i trudnych będą zostawiały skrzynki. Loot w skrzynkach uległ pewnym zmianom wg projektu jednego z graczy. System ten będzie testowany przez najbliższy miesiąc, po tym okresie nastąpi jego ewaluacja i podejmiemy decyzję, czy go zostawić/zmodyfikować czy wrócić do poprzedniego.
Szansa na ulepszenie przedmiotu w kostce została zmieniona na stałe 50%.
Wprowadzono instruktaż dot. sakiewki do samouczka Altaronu;
Wprowadzono do dziennika pozycję „poradniki”, która zawiera listę podstawowych poradników wraz z odnośnikami do forum;
Zaktualizowano Excela z informacjami o zbrojach i tarczach (nie wprowadzono zmian w serwerze);
Ograniczono maksymalną liczbę żywiołaków do zabicia w misjach dziennych elementalisty (testowo);
Poprawiono błąd z crashami klienta przy utracie pakietów;
Zniesiono 10% karę DMG karę do ataku z żywiołów osób o profesji inna niż elementalista (kary nie uwzględniała tabelka);
Wydłużono czas wyświetlania tekstu o awansie do 10 sekund;
Wprowadzono w życie zapowiadaną zmianę w ataku puginałów (70>65 ataku). Zmiana ta była ogłoszona, ale nie weszła w poprzedniej łatce;
Niebieskie zwoje ulepszają teraz również ekwipunek trollowy;
Poprawiono błąd ze znikaniem przedmiotów w momencie, gdy nie posiadamy udźwigu a użyjemy np. kostki transmutacji;
Poprawiono mniejsze błędy w książkach, dialogach z NPC, kupowaniu czarów, odprawieniu rytuałów nad wampirami, oddawaniu misji dziennych.


Altaron.pl

Catthon
13-02-19, 08:14
Podmiana egzekutora w górskim trollu na zaklęty ogniem
Poprawa w zakresie dropu królewskiej zbroi z czerwonych smoków
Obniżenie szansy na św. hełm z bagiennych hydr o połowę
Szeloba, Ryszard przeniesione do średnich bossów (1 los)
Obniżono losy z 2 do 1

Catthon
23-02-19, 10:29
Zmiany w systemie Antykick
Od 24.02.2019 wejdą w życie tymczasowe zmiany w systemie antykick.
Minimalny okres, po którym będzie działał antykick, zostanie zwrównany do 3 sekund dla wszystkich profesji. Obecnie są to 3 sekundy dla maga, 5 dla zwiadowcy, 7 dla rycerza.

Dodatkowo wyjaśniamy, iż okres działania antykicka jest ograniczony też w drugą stronę - po ok. 50 sekundach serwer przestaje wysyłać zapytania do klienta gracza i uznaje, że połączenie zostało zamknięte po stronie gracza (np. przez XLOG). To oznacza, że jeżeli zginiecie po 50 sekundach, antykick nie zadziała. Nie można wydłużyć tego okresu ze względu na zwiększanie tym samym podatności na ataki na serwer.

Prosimy również o dokumentowanie i przesyłanie przez CTRL+R informacji o Waszych śmierciach w przypadku, gdy antykick nie zadziała (np. informacja o crashu klienta lub wystąpieniu błędu). Sprawy będą rozpatrywane indywidualnie. Ewentualne zwroty z tytułu śmierci mogą obejmować EXP i blessy - nie jesteśmy w stanie zweryfikować i wycenić realnych strat w przypadku utraty plecaka. Jako, że indywidualne rozpatrywanie będzie się wiązało z subiektywną oceną - większym zaufaniem będą się cieszyli gracze bez wykroczeń na koncie oraz bez historii nadużywania systemu.

Liberalizacja wprowadzana jest od dzisiaj i nie działa wstecz. Wyjątek możemy zrobić dla śmierci z tego tygodnia - prośba o zgłoszenia pod CTRL+R i szczegółowe opisanie sytuacji. Weryfikacja może potrwać kilka dni.

Liberalizacja antykicka wprowadzana jest tymczasowo (rewizja 23 marca) i to, czy się ona utrzyma, uzależnione jest od Was - liczby takich zgłoszeń, liczby wykrytych wyłudzeń, opinii na forum itp.

Altaron.pl

Catthon
11-03-19, 00:10
poprawka upiorzycy w zakresie podatności na energię (tak jak u Legionisty)
poprawka u Amoka w zakresie podatności na ziemię (100% odporności zgodnie z pierwotnymi założeniami)

Catthon
09-05-19, 09:01
Wprowadzono zmianę w regulaminie poprzez dodanie punktu:
IV.12 symulowanie trybu warmode w celu wymiany doświadczenia. 30, DEL

Zmiana podyktowana była wolą graczy, by ograniczyć ten proceder. Niestety ze względów technicznych nie mogę na ten moment zablokować trybu warmode ani rozwiązać trwających "wojen". Zasady będą obowiązywały od dzisiaj.

Wykładnia:
To, czy dana wojna wynika z rzeczywistego konfliktu czy rozmów między graczami, będzie podlegało subiektywnej ocenie administracji. W tym celu wykorzystamy wiedzę nt tego co się dzieje na serwerze, rozmowy z graczami i analizę logów.

Przypadki symulowanych śmierci będą karane banem zgodnie z regulaminem. Karę otrzyma zarówno oddający doświadczenie, jak i przyjmujący doświadczenie.

Docelowo zostanie wprowadzony system, w którym uruchomienie trybu warmode będzie zależne od zaakceptowania go przez Administrację. Niestety z powodów technicznych nie jest to możliwe w tym momencie.